Muzijkmeester Johannes Lurmans

SigarenParenteel Jean Lurmans Stamvader Jean Lurmans Josephus Fortunatus Johannes Adrianus Johannes Adrianus Gerardus
Jean Lurmans was zijn hele leven beroepsmuzikant onder diverse benamingen: "stafmuzikant, muzijkmeester, dirigent, muziekonderwijzer en directeur." zoals op te maken valt uit actes van de burgelijkestand, uit krantenartikelen en nu ook internetpagina's.
Bij zijn huwelijk in Eindhoven in 1838 is Jean Lurmans Stafmuzikant bij den dertiende afdeling in garnizoen te Maastricht.
Zie de uitsnede van de huwelijksacte:
huwelijksacte Toen generaal Dibbets commandant was van het bezettingsleger in Maastricht, maakte ook Jan Lurmans in 1839 nog deel uit van het muziekkorps van dertiende regiment infanterie. Zijn zoon Josephus Fortunatus is in Maastricht geboren.

Volgens de website van Philharmonie Leende werd kort na de opheffing van de infanteriemuziekkorpsen in 1843 het muziekleven gestimuleerd door de terugkeer van beroepsmuzikanten in de burgermaatschappij. Diverse muziekverenigingen werden kort na die datum opgericht, onder andere in Oirschot, Woensel (1849), Den Bosch, Bladel en Gemert.

Zo kreeg Jan Lurmans uit Eindhoven bij de oprichting in 1850 de muzikale leiding over Philharmonie Leende.
Hij was muzikant geweest bij het muziekkorps van de 1ste afdeling Infanterie.
Na de opheffing van dat korps was hij dirigent geworden van het in augustus 1841 opgerichte Apollo's Lust in Eindhoven. Die hadden hem in 1848 ontslagen, zodat hij bij andere muziekgezelschappen zijn kost moest verdienen. Uiteraard was hij niet alleen dirigent in Leende.


Op het feest ter gelegenheid van het aannemen van de spoorwegwet op 25-8-1860 is de heer Luurmans directeur van de Harmonie van Boxtel zo schrijf de Noord-Brabanter op 28-8-1860.
Op 9 maart 1866 blijkt hij directeur te zijn van de pas opgerichte fanfare Euterpe in Veghel ook hier wordt de bekwame leiding van de heer Lurmans geroemd. In 1862 en 1863 is hij directeur van de in 1849 opgerichtte Woenselse Harmonie Musis Sacrum.
En in 1869 en 1873 van Apollo's Lust in Eindhoven.

Zijn zoons werden sigarenfabrikant schoonzoons kreeg hij niet zijn dochters bleven ongehuwd.

Stamvader, Johannes (Jean) Lurmans
Josephus Fortunatus Lurmans & Co, Eindhoven.
Johannes Adrianus Lurmans Stratum.
Johannes Adrianus Gerardus Lurmans Groningen en Valkenswaard.