J.A.G. Lurmans

Sigaren
Zijn eerste voetsporen heeft hij achtergelaten in Groningen.
Volgens de Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar was daar in 1888 gevestigd:
"Sigarenfabriek Lurmans Jzn., Joh. Burengang Groningen Werklieden 14 "
(Zie http://neha.nl/struve/)
3366 dravende paarden Op 31 mei 1888 deponeerde hij merk 3366 met als omschriving van de afbeelding: dravende paarden.

Vanaf de herfst van 1888 is Lurmans in Valkenswaard actief. Eerst gerangschikt onder de ambachtelijke bedrijven. Volgens de gemeentelijke statistiek telt Valkenswaard:
In 1889 (4 ambachtelijke bedrijven met 26 arbeiders),
in 1890* (4 ambachtelijke bedrijven met 32 arbeiders) en
In 1891 (3 ambachtelijke bedrijven met 16 arbeiders).
Vanaf 1891 komt hij in de gemeentelijke statistieken als sigarenfabrikant voor, met 16 mannen, 9 vrouwen, 3 jongens en 2 meisjes als personeel.
De andere fabrikanten zijn dan gebr van Best met 213 en Hoekx & Maas met 62 arbeiders.
Het personeel van Lurmans varieert tussen 1892 en 1901 tussen 37 en 65. In het laatste jaar, 1901, nog 43 arbeiders.
* Volgens een in IISG aangehaald artikel staken op 4 maart 1890 bij Lurmans 12 arbeiders gedurende 0 dagen.
Volgens de gemeentelijke statistiek valt de fabriek nog onder de ambachtelijke bedrijven.

Op 17 april 1900 deponeerde de firma Joh Lurmans in Valkenswaard het merk Contra-bande nr 14606.
Contra-Bande
Bij onderhandse akte dd 27 november 1901 benoemde hij de boekhouder Gerardus Franciscus de Natris tot zijn algemene procuratiehouder met het recht om te tekenen voor de firma "Joh Lurmans Joszn".

Na 1901 liep het volledig fout en verdwijnt de firma Joh Lurmans Joszn uit de lijsten.

Zijn plaats in de gemeente statistiek wordt ingenomen door de Frima Coolen en de Natris die vanaf 1902 resp 34, 29, 20 en 25 personeelsleden blijkt te hebben en vanaf 1906 niet meer genoemd wordt.

In 1902 blijkt Johannes in Antwerpen te wonen. Hij weigert toestemming te verlenen voor het huwelijk van zijn dochter Johanna Geertruda Helena Hendrika terwijl hi ook al geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de kantonrechter in Eindhoven om hiervan akte op te laten maken. Huwelijksakte 1916 Johanna Geertruda Helena  Hendrika

Op 10-8-1906 wordt voor candidaat-notaris Johannes Franciscus van Alphen door Johannes Adrianus Gerardus Lurmans te Antwerpen en de gemachtigde van zijn in october 1902 van tafel en bed gescheiden echtgenote Geertruda Hendrika Helena Zimmerman. Tevens de scheiding van het wettelijk erfdeel uit de nalatenschap van de op 28-8-1902 overleden Gerardus Hendrikus Zimmerman.

de akte van scheiding van tafel en bed tussen de echtelieden De op 17-5-1902 opgerichtte vennootschap tussen Leonardus Coolen en Gerardus Franciscus de Natris wordt begin mei 1907 geliquideeerd voor notaris van Galen in Valkenswaard.
Op 16-5-1907 (akte 209 Fens) verkoopt Leonardus Henricus Simon Petrus Coolen een sigarenfabriek te Valkenswaard sectie B781 voor f.7000,- aan v.o.f. Mignot & de Block.Stamvader, Johannes (Jean) Lurmans
Josephus Fortunatus Lurmans & Co, Eindhoven.
Johannes Adrianus Lurmans Stratum.
Johannes Adrianus Gerardus Lurmans Groningen en Valkenswaard.