Mignot & de Block de start in Woensel.

Sigaren


Na de aanleg in 1846 van het Eindhovensch kanaal moest men vanuit Eindhoven door Woensel om bij de haven in Stratum te komen. De bleek tussen de kanaalstraat en de stadsvest van Eindhoven werd een aantrekkelijk Woensels industriegebied.
Op 21-11-1857 koopt Antony Alexander Martinus de Block een stuk hooiland te Woensel sectie F 1302 van Petrus Walterus van Mierlo.
Andere bedrijven op dit stuk van 'Het Klooster' te Woensel:
Vanaf januari 1857 [zie: RHC-e A-0539.pdf] Firma Spoorenberg & Le Jour, later Spoorenberg, Hanique & Co, steenhouwerij.
Leerlooijerij Verhagen (in de hoek van Dommel en Vest)
en de sigarenfabriek van Lurmans (het langgerekte gebouw onder de pijl).


De pijl wijst naar het eerste fabriekje helemaal achterin ver van de kanaalstraat vlak bij de Vest.

Op 18-12-1857 blijken A.J. Mignot en A.A.M. de Block al gezamenlijk op te trekken blijkens de inschrijving van de heren van Gaal uit Geldrop om het gebouw "volgens bestek en teekening voor de som van zeven en dertig honderd guldens f 3.700,00ct te maken".Even later wordt een begin gemaakt met de bouw van het eerste fabriekje

Steen door Peter Stawinski van het RHC-e gefotograffeerd in het oude gebouw vlak voor de afbraak.11 april 1858 enkele maanden voor de oprichting van de firma Mignot & de Block.Het rechthoekje rechts achterin naast de bomen nu met een extra verdieping met sheddaken is waar het begon.
Diagonaal daarachter het College waar het een komen en gaan is geweest van sigarenfabriekjes, die daar enige tijd (noodgedwongen) gevestigd waren:

Weltevreden Sigarenfabriek
Sigarenfabriek Louis V
Ned. Sigarenfabriek "De Eikeboom "v/h J. Mast
Guldenar
J. Dromers
Meerstadt Aurora sigarenfabriek
Jan van Moll & Co
Louwers & De Groot
Meijer Blomhof in 1900
Henri Rodriguez & CoHenri Rodriguez & Co Sigarenfabriek.
Daarachter Van der Putt & de Vlam, in 1943 door een huwelijk met Mignot & de Block verbonden.Mignot & de Block de notariŽle oprichting.

Index Mignot & de Block