D. Meerstadt & Co.

Sigaren
Index

Derk Meerstadt is geboren op 6 maart 1873 in Zutphen of Zutfen.
Hij is vanaf 16-06-1899 commensaal bij Maria Theodora Elisabeth Cox vanaf 1895 de weduwe van bakker Hendrik Verhoeven aan het Stratumseind D448.
Hij zal zijn sigarenfabriek beginnen in de gebouwen van Maria Theodora Elisabeth Spoorenberg-Cox (Johannes Cornelis Spoorenberg-Cox) aan het College 1.

Op 11-11-1901 deponeert Meerstadt een sigarenmerk met het monogram AS.


Op 11 juni 1902 om 12 uur 's nachts brand de fabriek op het College 1 te Eindhoven af, ook een aangrenzend blok huizen vloog in brand waardoor 20 gezinnen met in totaal 50 kinderen beneden twaalf jaar naar buiten kwamen gevlucht. Uiteindelijk brandde de fabriek geheel af en bleef de huizenbrand beperkt tot 4 woningen bewoond door 6 gezinnen waarvan er maar een verzekerd was.
De eigenaar van de fabriek en de woningen J. Spoorenberg-Cox was voor beiden verzekerd. Al op 21-7-1902 kon J. Spoorenberg-Cox de nieuwe sigarenfabriek van D. Meerstadt aanbesteden. De bouw werd gegund voor f.6889.

(De bakker Johannes Cornelis Spoorenberg van het Stratumseind 27 noemt zich ook sigarenfabrikant hij trouwde in 1897 met Maria Theodora Elisabeth Cox van het Stratumseind)

Meerstadt zit dan tijdelijk in de oude luciferfabriek van Mennen en Keunen, die in 1901 op de Dijk zaten.
De verbouwing van de luciferfabriek op de Grote Berg D775 (Luciferstraat)is aanbesteed in 1902.


Briefhoofd sigarenfabriek Aurora.
Briefhoofd De firma Meerstadt gaf, bij de verplichte inschrijving bij de KVK op 4-5-1921 aan, sedert 3 jan 1905 actief te zijn. Volgens acte nr 8 van 10-1-1905 verleden voor notaris Fens gingen Dirk Meerstadt en Gerrit Gast voor 5 jaar een vennootschap van koophandel onder firma "D. Meerstadt en Compagnie" ingegaan 1-1-1905 en derhalve den eenendertigsten december 1909.

Fabriek Aurora aan de Broekseweg

De sigarenfabriek Aurora van D. Meerstadt & Co. gelegen aan de Broekseweg 20a te Eindhoven, gegund in 1905, gebouwd in 1906. Naar links loopt de Broekseweg en rechts de Pruimenstraat.

Volgens de staat van fabrieken 1909-1919 was Meerstadt de grootste werkgever in Woensel

Op 20-11-1926 stond de fabriek te koop (koper was de fa Philips) op 23-11-1927 werd de productie weer overgebracht naar College 1.
College 1 heeft veel verschillende sigarenfabrieken voor kortere tijd geherbergd.
Volgens de lijsten van de straatnaamwijzigingen:
in 1920 Jan van Moll, op 1-4-1921 gevolgd door Jan van Moll en Co. Met medefirmant Jan Mast die al op 27-8-1921 de firma verlaat, in januari 1925 zit op College 3 Jan Mast Nederlandsche Sigarenfabriek "De Eikeboom".
Op 10-2-1934 vestigt zich de Bergeijkse sigarenfabriek Louis V op College 1 maar vertrekt alweer naar Maarssen (Ut) op 1-4-1935.

Personeel aan het werk
In 1918 mannen en jongens gescheiden van vrouwen en meisjes aan het werk in de sigarenmakerij.

Op 27-11-1919 werd in de Meijerijsche Courant melding gemaakt van het 12 1/2 jarig huwelijksjubileum van Gerrit Gast.
De firmanten Derk Meerstadt en Gerrit Gast zijn geen Eindhovense autochtonen ze komen respectievelijk uit Zutphen(8-3-1873) en Almelo (20-6-1874).

Het schaartje dat Derk zelf gebruikte
De sigarenindustrie kon zo groeien omdat werkelijk iedereen sigarenroker was. Derk Meerstadt was behalve fabrikant ook gebruiker, getuige zijn schaartje om de punt van de sigaar te knippen.Getuigschrift van M. van Rooij
getuigschrift sigarenfabriek Aurora van D. Meerstadt &  Co
Samenvatting van het verhaal van Tini van Rooij, 19 Mei 2007.

Mijn opa begon op 10 jarige leeftijd (1895) bij Meerstadt te werken, hij ging gewoon met zijn vader mee. Het kinderwetje van Van Houten werd nauwelijks nageleefd. In 1905 moest hij in militaire dienst. Na zijn dienstplicht mocht hij niet meer terugkomen en ging bij Philips werken. (1908) Hij heeft dus ruim 10 jaar bij Meerstadt gewerkt.

Volgens het bewijs van lidmaatschap van het gilde Franciscus Xaverius en het getuigschrift van Aurora, na zijn diensttijd ook nog ongeveer een jaar.

Parklaan 85 Het huis van Dirk Meerstadt van de sigarenfabriek Aurora Parklaan 85
Het huis van Dirk Meerstadt van de sigarenfabriek Aurora Parklaan 85.
Dit was het eerste huis in Eindhoven waarbij meteen een garage werd gebouwd.
Anderen hadden een koetshuis wat werd omgebouwd tot garage of bouwden later een garage bij het huis.

Meerstadt komt op 9-7-1912 van Grote Berg 8 (vroeger K 1519) Eindhoven naar Tongelre en vertrekt op 4-6-1918 naar de Kerkstraat a29 Oisterwijk. In februari 1918 stond het huis te koop.
In 1913 wordt in Woensel de aanvraag ingediend voor de bouw van een tabakskerverij en tabakssteelenpletterij naast de bestaande fabriek aan de Pruimenstraat. Schuin weglopend op het laatste reepje van het fabrieksterrein
Vreemd genoeg niet onder de naam Aurora of onder de naam D. Meerstadt & Co, maar door de "Eindhovensche Tabakskerverij & Pletterij".

Eindhovensche Tabakskerverij &  Pletterij

In de Tabakskerverij & Pletterij op de Pruimenstraat zat later Fa. Wed. M. Latour.
Zie witte gevel Hieronder.
Pruimenstraat met de Tabakskerverij &  Pletterij
De Pruimenstraat richting Broekseweg in 1943. De fabriek is dan allang afgebroken.
Op de achtergrond de huizen aan de Broekseweg die in de plaats zijn gekomen van de sigarenfabriek.
Briefhoofd Latour

Zie Meerstadt in Brasschaat
en Gerrit Gast alleen verder