Meijer Marcus Blomhof Jzn

Sigaren


Meijer Marcus Blomhof, geb. 17 okt 1862 te Eindhoven, ovl. 27 feb 1931 te Amsterdam.

De eerste fabriek van Meijer Marcus Blomhof Jzn stond in 1884 in Gestel.

Op 4 april 1884 geeft sigarenmaker, met minder dan drie knechts, Meier* Marcus Blomhof te kennen dat hij voornemens is bij de sigarenmakerij in zijn woonhuis een drogerij op te richten. Hij verzoekt het Gemeente Bestuur te Gestel en Blaarthem hem hiertoe vergunning te verlenen. Het huis wijk A 122b Sectie A nr 2921 is eigendom van Hendrikus van Velthoven

Hinderwet 1884 Meijer Blomhof Hoogstraat Gestel. * Zelf schrijft hij Meier.

Vergunningaanvraag door Meijer Marcus Blomhof sigarenfabrikant te Gestel voor het oprichten van een drogerij van sigaren in een huis toebehorende aan J.W. Kerssemakers aan de Hoogstraat Wijk A31 Sectie A 2568 Op 17-5-1886 maken Burgemeester en Wethouders van Gestel en Blaarthem bekend dat op 25-5-1886 gelegenheid is om bezwaar te maken tegen de oprichting van de drogerij.

Volgens de Meierijsche Courant van 18-2-1888 is er brand in de sigarenfabriek van Blomhof in Gestel.

Het gezin van Jacobus Blomhof verhuisde op 12-11-1888 Uit Gestel naar Eindhoven en in 1894 van Eindhoven naar Stratum.
Deze mooie fabriek op de Bleek (Bleekstraat D.31) dateert van 1874 toen dit sigarenfabriek Ed. Schröder was. In 1893 neemt Meijer Marcus Blomhof de fabriek over.
Zie hiervoor de bijdrage van Peter Vermeulen op eindhoveninbeeld.com
(In de Meierijsche Courant van 20-5-1874 staat op pagina 3 de aanbesteding van de fabriek op de Bleek.)
Meijer Marcus Blomhof laat de fabriek in 1898 en in 1916 verbouwen.

Na de aanleg van de verbinding tussen de Ten Hagestraat (Kloosterdreef) en de Bleekstraat wordt dat stuk Bleekstraat Vestdijk genoemd.
Bauke Hüsken schrijft mij:
"Hans, ik kan je misschien een glimlach op je gezicht doen laten verschijnen, want we zijn vandaag in het Kadaster geweest en hebben de bouwtekeningen van Vestdijk 141 onder de loupe genomen. Daaruit kwam het volgende:
1874/1875: oorspronkelijke fabriek gebouwd, nog steeds geheel aanwezig!
1898/1899: de fabriek wordt aan de westzijde verlengd. Onder andere het hogere, smalle gedeelte wordt gebouwd.
1926/1927: aan het zuidelijke deel van de achterzijde (zichtbaar aan de Havenstraat) wordt een deel aangebouwd.
1927/1928: aan het noordelijke deel van de achterzijde (zichtbaar aan de Havenstraat) wordt een deel aangebouwd.
1929: voorbouw wordt gebouwd en een deel van het middenstuk (een latere aanbouw) wordt gesloopt."


Achterzijde uitbreiding
Aan de Havenstraat is de achterkant van de fabriek nog te zien.


Om beurten biedt hij de fabriek aan de Bleekstraat en de Vestdijk te koop aan. Op 11-11-1907 de fabriek aan de Bleekstraat.
Oorspronkelijke fabriek van Meijer Blomhof aan de Bleek in Stratum

Op de achtergrond de fabriek van Lurmans op de Bleek in Stratum waar later H.J. van Abbe vanuit Gestel intrekt.

Hopman een merk van Meijer Blomhof

Uit "Beknopte Historie Sigarenfabrieken" van Joop Romkes

In augustus 1907 blijken 2 Eindhovense fabrikanten een vestiging in Bladel te hebben Norbert van Reuth of te krijgen, Meijer Marcus Blomhof.
Bron volgens onderzoek door het RHC-e: "Gemeentebestuur Bladel en Netersel 1811-1925, inv.nr. 119".

Hoogeloon in september 1908 Expansie in 1907 en 1908.

Oprichting sigarenfabriek in Bladel augustus 1907 en in Hoogeloon in september 1908.
In 1907 betrekt Meijer Blomhof de gebouwen aan de (Vest)Dijk in Eindhoven. Parkeergarage
Een gedeelte van de fabriek werd in 1882/1883 gebouwd als lucifersfabriek van de firma Vissers & Langemeijer.
Van 1907 tot 1916 had Meijer Blomhof Jzn twee fabrieken welke hij beurtelings te koop zette.
In 1916 wordt het gebouw aan de Kloosterdijk, (na 1920 heet dit Vestdijk,) verkocht aan van der Meulen-Ansems uit Helmond.
De bebouwing links tegen de fabriek, is in 1926 of 1929 gebouwd door van der Meulen-Ansems als de helling voor de garage.
Het rechterdeel is nu parkeergarage.
Het hele gebouw staat achter de voormalige verpleegstersflat, en is vanaf de Vestdijk niet te zien.

In publikaties werd als adres gebruikt: Dijk (1907) Langendijk (1916) en Grote Dijk (1910 en 1911)
Uitsnede van een reportagefoto van Ir. Reufel van de sigarenfabriek van Meijer Blomhof aan de Kloosterdijk in Eindhoven.

Op de website van de Stg. Nederlandse Tabakshistorie staan enkele uit de staatscourant gescande merken. Een daarvan is het op 26-8-1907 gedeponeerde merk Marcella.
Marcella Sembrich is de artistennaam van de Poolse colorature soupraan, Prakseda Marcelina Kochan'ska.
Violetta

(Vergunning 5-10-1916)
Na de verkoop van de fabriek in 1916 aan de Vestdijk aan van der Meulen-Ansems wordt de fabriek in Stratum uitgebouwd.

Tot 1921 gaat het Meijer Blomhof voor de wind.
De ondergang van Meijer Marcus Blomhof