Van der Putt & de Vlam

Sigaren


Bij akte 453 van 21-12-1888 wordt de vennootschap onder firma "van der Putt en Compagnie", die tussen Carolus Hendrikus van der Putt en Johan Wilhelm Lodewijk van der Putt is opgericht op 31-12-1880, weer ontbonden.
Op 28 december 1888 gaan Johan Wilhelm Lodewijk van der Putt uit Stratum en Johan Jozef Julius de Vlam uit Eindhoven (geboren 12-5-1866) een Vennootschap onder firma: "van der Putt en Cie." aan.
Johan de Vlam heeft om dit te mogen op 15-12-1888 "handlichting bekomen bij beschikking van den Heer Kantonrechter te Eindhoven."

Wijziging op 18-5-1892 in verband met het huwelijk van JJJ de Vlam. De naam blijft: "van der Putt en Cie."
Wijziging op 21-12-1895 met ingang van1-1-1906 heeft de vennootschap tot firma: "van der Putt en de Vlam"
Volgens Bierkens zijn het opeenvolgende bedrijven met steeds een van der Putt als firmant.

Van de Putt & Smeets Kleine Berg(1868)
Van de Putt & Smeets Smalle Haven (1873)
Van de Putt en Co. Smalle Haven (1880) Kosmos
Van de Putt & De Vlam Smalle Haven (1896) Kosmos