Gilde St. Franciscus Xaverius

Sigaren
Home

Volgens mededeling van Franciscus Xaverius, hadden zij op dinsdag 28 Mei 1907 de vroegere sigarenfabriek van de op 9-8-1905 kinderloos overleden sigarenfabrikant en Burgemeester van Woensel, Hendrikus Johannes Vlijmincx-Vocht gehuurd.

Op maandag daarop volgend zou de productie beginnen. Tevens was het terrein waar even later de St. Antonius van Paduakerk gebouwd zou worden in optie genomen.

Dit was na een week wat prematuur, en niet geheel volgens de waarheid.
Na de staking en uitsluiting bij Aalfs en de Jongh in 1907 werd pas op 10-1-1908 de Sigarenfabriek van het gilde gestart niet in Woensel maar aan de Parallelweg 27 in Strijp.

De W.V.O. reageerde adeqauter.


Statuten en Reglement R.K. tabaksbewerkersgilde St. Francicus Xaverius, opgericht in 1897
Dr Cuypers
Het merk van het Gilde St. Franciscus Xaverius.

Na de verkoop van de fabriek in mei 1922 aan de gebr. Hoppenbrouwers voor hun sigarenfabriek 'Henri Rodriguez' heft de secretaris van het gilde H. Kerssemakers het bedrijf op. Op 17-2-1926 draait de voorzitter van de liquidatiecommissie dit weer terug en is de sigarenfabriek in liquidatie getreden. Uiteindelijk wordt op 12-7-1933 de fabriek opgeheven. Statuten en Reglement St. Francicus Xaverius
Gevoegd bij het kvk-dossier van de fabriek op de Mathildelaan 11 op 10 januari 1908.
Afd. Mannen! Een afd. Vrouwen bestond er niet, die kon ook niet bestaan, vrouwen werden door de kerkelijke overheid geacht niet in een fabriek te werken maar thuis voor het gezin te zorgen. Van een jeugdafdeling heb ik niets terug kunnen vinden. Het hele bestuur van het Gilde, 14 mannen en 4 vrouwen, was bestuurslid van de sigarenfabriek. Gezien de adressen minstens 2 nonnen. Lidmaatschapbewijs van Martinus van Rooij

Lidmaatschapbewijs van Martinus van Rooij. Hij werkte voor zijn diensttijd al van 1895 tot 1905 in de sigarenindustrie, maar kon toen bij gebrek aan een jeugdafdeling waarschijnlijk geen lid worden. Na zijn dienst als 22 jarige wel. Sigarenfabriek St. Franciscus Xaverius Sigarenfabriek van het Gilde St. Franciscus Xaverius aan de Parallelweg 27.
Foto uit nalatenschap van de Tongelrese fotograaf Henry Reufel.
Links nog een randje van de villa van A.H.M. Kessels directeur van de sigarenfabriek Kessels en van Hussen.