Gerrit Gast alleen verder

Sigaren
Index


Op 13-8-1921 wordt de handelsvennootschap onder firma D. Meerstadt & Compagnie opgeheven Derk Meerstadt treedt uit.

Gerrit Gast zet de firma voor eigen rekening alleen voort.

Hij deponeert in 1923 nog twee keer een merk:


Mijn eerste Liefde
17-6-1928 G. Gast vraagt de liquidatie aan m.i.v. 15-7-1928.
Vereffenaars:
Josuinis Ludovicus Johannes Jurgens, Vestdijk 6 (6-11-1933 Keizersgracht 4 en per 17-12-1940 Ten Hagestraat 13)
Gerardus Aloysius van Stekelenburg, Stratumsedijk 2a.

Gerrit is overleden op 10-3-1945.
De liquidatie sleept zich 18 jaar voort de firma D. Meerstadt & c Co. is opgeheven ingevolge Art 18 lid 3 der Handelsregisterwet 12-12-1946 Advies commissie handelsregister.