De cooperatieve sigarenfabriek der werkverschaffing

Sigaren


De cooperatieve sigarenfabriek der werkverschaffing (Werkverschaffings onderneming (WvO)), in Mei 1907 opgericht door een comite van Burgemeesters en Gemeentesecretarissen, olv van de Burgemeester van Woensel, Willem (Guillaume) de Vries. (De opvolger van burgemeester/sigarenfabrikant op 9-8-1905 overleden Henricus Johannes Vlijmincx)
De WvO huurde in mei 1907 de vanaf 1905 niet meer in bedrijf zijnde sigarenfabriek van Henricus Johannes Vlijmincx aan de Broekseweg F229.

Ze kochten een partij tabak in en zetten een aantal uitgeslotenen aan het werk.
Bron: diverse krantenartikelen uit 1907.

Het comite bestond uit:

G. de Vries, Burgemeester, Woensel
J. Vogels, Burgemeester, Strijp
A.H. van Gennip, Burgemeester, Gestel
P.M. van Vorst, Secretaris, Eindhoven
Van Woerkom, Gemeente Secretaris, Woensel
G. van Vlokhoven, Gemeente Secretaris, Gestel  
W. Müllers, Gemeente Secretaris, Stratum

De genoemde W Müllers is Johannes Wilhelmus Nicolaas Müllers, van 1877 tot 1884 sigarenfabrikant in de firma Crielaers en Müller. In 1884 stapte hij uit de firma om zijn overleden oom Daniel van der Loo op te volgen als gemeentesecretaris van Stratum.

W.v.O. te Woensel en W.O.E. te Strijp lopen door elkaar.

Op 5 oktober 1910 werd het merk W.O.E. (Werkverschaffings onderneming Eindhoven)(een monogram) gedeponeerd onder nummer 26896 door W.O. Sig.fabr. Gilde St. Franciscus Xaverius te Eindhoven.


In de gemeenteverslagen van de Gemeente Woensel komt de WvO een drietal jaren voor.
In 1908 met 38 werkenden in 1909 met 40 en in 1910 met 35.

In 1913 is het weer voorbij voor de Werkverschaffings onderneming en wordt het gebouw, geheel passend in de tijd door de Firma Vlijmincx-de Vocht in gebruik genomen als haar filiaal van: "De Automaat" op Broekseweg 30.


Vooral aan de opslag van benzine werden strenge veiligheidsvoorschriften opgelegd.

Terug of verder naar Gilde St. Franciscus Xaverius