Stuiverstraat

Sigaren
EiBHerman de Groot heeft het over een keuterboerderijtje naast de bazenwonigen van sigarenfabriek Boelaars dus nummer 30.
Tussen 1928 en 1932 zat volgens de tabaksalmanak op Stuiverstraat 36 (moet een tikfout geweest zijn) een sigarenfabriek van H. de Groot.

Rechts vooraan cafe de laatste stuiver, daarnaast de bazenwoningen van Boelaars & zoon
Achteraan, die vooruitstekende huiskes het fabriekje.
Op EIB zijn hier een aantal commentaren aan geweid.

Ook Jan (John) Wolfs van rijwielgroothandel Van de Wielen herinnert zich de overburen. De laatste sigaren die in de Stuiverstraat gemaakt zijn was in een van de huisjes recht tegenover van de Wielen. Deze huisjes stonden veel verder naar voren dan nrs. 82-88. Om deze huisjes binnen te gaan moest je zeker 25 centimeter naar beneden stappen.

Datum: 07-03-2007 Naam: Joop Van Kampen
Vanaf de Geldropseweg had je eerst café DE IRIS met huisingang in de Stuiverstraat.
In het eerste kleine huiske woonde Fam. v/d Ven (den duus), dan hadden we twee kleine panden, daar zat de Abonné sigarenmaker (fabriekske) in.
Het sigarenfabriekje is in de jaren 60 de lucht in gegaan en is toen helemaal uitgebrand, de sigaren waren net lichtkogels.

Datum: 29-05-2007 Naam: Joop van Kampen
Dat sigarenfabriekje in die kleine huiskes daar werden bolknakken gemaakt en die heetten toen ABONNEE sigaren. Maar wie daar toen dat bedrijfje leidde weet ik niet.

Datum: 17-06-2008 Naam: Toon Verhoeven
De sigarenmaker in het kleine huisje in de Stuiverstraat was Jantje de Ruiter, want daar moest ik altijd pruimtabak gaan halen voor ons vader.

Datum: 10-08-2008 Naam: Wander Scheepers
Daar had je er twee langs elkaar de ene was Jan de Ruiter en de ander Jan de Mels.

In het adresboek 1953 en 1955 Ruijter, J. de, Stuiverstr. 38.

Joop van Appeldorn Nu ben ik op zoek naar informatie over een neef van mijn vrouw.
Het gaat om Modestus de Vocht.
In 1946 gaat hij naar de Stuiverstraat nr. 38 met zijn sigarenfabriekje.
In eerste instantie heet het bedrijf 'DeVoVa', later heel simpel 'Sigarenfabriek De Vocht'. In 1951 doet Modestus zijn bedrijf van de hand, het gaat dan naar Jan de Ruijter. Het bedrijf wordt per 1 jan. 1963 opgeheven.
Die gegevens komen uit het archief van de KvK in Den Bosch, dossier nr. 13484, doos 490

EIB Foto 30760
Van links naar rechts nrs 88-82 het interessante is dat de oude nummers (24-18) er nog boven staan, geen nummerbordjes maar geschilderd op de baksteen. Zijn die oude nummers van vóór de annexatie? De verwijzing naar nr. 16 op de zijgevel zal ongetwijfeld met de oude nummering te maken hebben gehad.
De 16 werd 80 en verwijst naar een huis in het straatje de 'halve stuiver'

Anjers.
Modestus deponeerde in de Stuiverstraat twee maal een merk.
Devova (geen afbeelding) op 3-6-1947,en op 3 september 1937 Anjers
Verder is hij enkele maanden in 1946 firmant van D.C Denkers Verdenza D.C. Denkers