Boelaars & zoon

Sigaren


De sigarenfabriek Boelaars & zoon van P.O.L. Boelaars is gestart in Best. Volgens de Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar had hij daar in 1888 21 personeelsleden.
Op 17-2-1894 deponeert hij in Best het merk Oranje Boven! - Sigarenfabriek de Kroon met twee afbeeldingen.
Merk van Boelaars aangevraagd in Best

Piet en Cyle Boelaars-de Vries.
Piet en Cyle Boelaars-de Vries
Atlantisnummer : 6741 en 6742. In 1908 gefotografeerd door H.J.Tollens.
Petrus Odulphus Leonardus Boelaars is geboren op 27-11-1858 in Best zoon van Petrus Josephus Boelaars en Helena Maria Smulders.
Petrus is overleden op 28-06-1915 in Stratum, 56 jaar oud.
Petrus trouwde, 34 jaar oud, op 19-07-1893 met Cecilia Hester Catharina (Cyle) de Vries, 26 jaar oud.
Cyle is geboren op 17-12-1866 in Harlingen. Cyle is overleden op 02-05-1943 in Eindhoven, 76 jaar oud.Op 12 september 1897 geeft hij een uitgebreide toelichting bij zijn vergunningsaanvraag voor de bouw in Stratum. Op 15 september daaropvolgend krijgt hij groen licht van de inspecteur van den Arbeid voor de op te richten sigarenfabriek op het perceel (Stratum) sectie A 2443.
In de tuinen van Tongelresestraat 18-24
Briefhoofd van sigarenfabriek De Kroon van Boelaars en Zoon.
briefhoofd-boelaars-1902
Rechts de villa van Boelaars met daarachter en daarnaast in de tuin de sigarenfabriek.
De villa van Boelaars in 2007 Tongelresestraat 18
De villa van Boelaars in 2007 Tongelresestraat 18.
Na het overlijden van Piet Boelaars, Staat Wed P.T.L. Boelaars in 1917 te boek als sigarenfabrikante op Kanaalstraat F118. En in 1922 als Boelaars geb de Vries wed. P. Tongelreschestraat 18. In 1926 zonder beroep.
Ze woont tot haar dood op 2-5-1943 in hetzelfde huis.
het kistenfabriekje van Boelaars. Hier in stemmig grijs.
Een foto met het dak uit 1916.
  (zie de tekening hieronder)


Tussen de Chefswoningen van Boelaars en de naast zijn huis gebouwde jugendstil driekapper stond de sigarenfabriek van Boelaars uit 1898. Hier in stemmig grijs het in 1916 gebouwde dak van de in dec 1915 afgebrandde sigarenfabriek.

Rechts naast de hoogbouw van Karel I de fabriek van J. Lurmans uit 1919. Daarboven het huis van Robert von der Nahmer en dat van zijn dochter. Uiteraard ook 'Ewofa' van von der Nahmer. De Stuiverloop die door de tuinen van de Geldropseweg, midden op de foto, zou lopen is niet (meer) herkenbaar.Op 12 Mei 1916 krijgt de Wed. Boelaars de Vries vergunning om op de bestaande muren van de fabriek aan de Stuiverstraat een dak te plaatsen. Het werd in gebruik genomen als sigarenkistenfabriek.

De door J.A. Donker van Peeters & Co gekochte sigarenfabriek op de hoek van de Valklaan was toen al in bedrijf.

Van Bauke Hüsken kreeg ik bericht dat er momenteel nog steeds in de tuin van Tongelresestraat 20 zich een fabrieksmuur of fabrieksgebouwtje bevindt. (Huidige kadastrale nummers: Stratum E5403/E5515)
muur in de tuin
Het laatste restant van het kistenfabriekje is de erfafscheiding in de tuin van Tongelresestraat 20.

chefswoningen
Vier van de vijf Chefswoningen van de vroegere sigarenfabriek Boelaers in de Stuiverstraat.

Deze woningen sloten de tuinen van Tongelresestraat 18-24 af. Het vijfde huis is afgebroken.
Links op de plaats van het hek woonde Hermanus de Groot , geboren op 17 juli 1889 te Stratum, sigarenmaker, sigarenfabrikant en kastelijn.
Citaat uit het boek van Herman de Groot:
"Volgens mij was de woning oorspronkelijk een boerderijtje geweest voor een keuterboertje, zoals er in die tijd zoveel waren. Aanvankelijk stond het alleen, maar later zijn er vijf huizen aan vast gebouwd. De put was voor gezamenlijk gebruik, maar het erf bleef gescheiden."

Op Eindhoven-in-Beeld schrijft Jan Wolfs onder andere. De laatste sigaren die in de Stuiverstraat gemaakt zijn, dat was in een van de huisjes dat stond op de plaats waar nu alles groen is opgegroeid. Om deze huisjes binnen te gaan moest je zeker 25 centimeter naar beneden stappen.
De chefswoningen met daarnaast het vooruitstekende (boerderij-)huisje waar de familie de Groot woonde.

Chefswoningen en de toegang naar de fabriek
Uit het commentaar van Joop van Kampen:
In het eerste kleine huiske woonde Fam. v/d Ven (den duus), dan hadden we twee kleine panden, daar zat de Abonné sigarenmaker (fabriekske) in. Het sigarenfabriekje is in de jaren 60 de lucht in gegaan en is toen helemaal uitgebrand, de sigaren waren net lichtkogels.

Van Piet Boelaars naar J.A. Donker