De splitsing van J.W. Hoefnagels & Zonen in 1869

Sigaren
Bij onderhandse akte van 15-7-1869 wordt het bedrijf van de in 1844 overleden Johannes Wilhelmus Hoefnagels uit Wijchmaal bij (Peer in Belgie) en Eindhoven ontbonden, en gesplitst in een Wijchmaals en een Eindhovens deel.
" In Wijchmaal onder leiding van Johannes Hendrikus Timmerman een fabriek voor Tabak, Snuif en Sigaren en een handelsonderneming.
In Eindhoven onder leiding van Petrus van Aken,
een neef van Leonardus van Aken, en Rudolphus Josephus Hoppenbrouwers, bij wie 'neef' Petrus een tijdlang inwoont, de sigarenfabriek J.W. Hoefnagels & zonen.
De Sigarenfabrikanten Hoppenbrouwers worden door het huwelijk van Leonardus van Aken en Antonetta Hoppenbrouwers eigenaar van J.W. Hoefnagels.

Sigarenfabriek J.W. Hoefnagels in Wijchmaal De foto van de fabriek in Wijchmaal van de site van de HeemKundige Kring Wijchmaal.

In de periode tussen 1900 en 1905 gaat de firma J.W. Hoefnagels & Zonen van R.J. Hoppenbrouwers over naar zoon en schoonzoon.
In 1888 was de fabriek J.W. Hoefnagels & Zonen van R.J. Hoppenbrouwers nog gevestigd op de Vrijstraat.
Zie (Sigarenfabriek 275 Eindhoven Vrijstraat Hoefnagels en Zonen, Firma J.W. R.J. Happenbrouwers) in noordbrabant.xls (op http://neha.nl/struve/)

Sigarenfabriek 275 Eindhoven Vrijstraat Hoefnagels en Zonen, Firma J.W. R.J. Happenbrouwers Nummer 25203 van 4 augustus 1909 LOKKERTJES was het eerste J.W. Hoefnagels & Zonen merk van P. Hoppenbrouwers & W. Huysmans.

Zie Nageslacht Hendrikus Manuel Hoppenbrouwers voor de firmanten van de bedrijven van de neven.