J.W. Hoefnagels & Zonen (Hoppenbrouwers en Huijsmans)

Sigaren


Hoppenbrouwers Petrus Egidius en Huijsmans Wilhelmus Maria gaan in Juli 1905 de vennootschap J.W. Hoefnagels en zoon aan. Op 9-9-1905 is de aanbesteding van een sigarenfabriek aan de 'verlengde Keizersgracht' (nu Wal).

Depotnummer 28662 dd.21 november 1911 merk VINCIO sigaren - cigarillos - sigaretten - tabak aanvragers Hoppenbrouwers, P. & Huysmans, W. frima J.W. Hoefnagels en ZonenUit de collectie van her RHC-e afbeelding 0126996 verpakking losse sigaren. verpakking losse sigaren Dosssier 1239 Kamer van Koophandel.
J.W. Hoefnagels & Zonen Sigarenfabriek Wal 15 opgericht 11-4-1914 ingeschreven 5-6-1921

Volgens de inschrijving opgericht 11-4-1914. Het briefhoofd uit 1910 zegt iets anders.  Briefhoofd 1910 Firmanten:
Wilhelmus Maria Huijsmans, Stratumseind 29, geb Woensel 28-7-1874
Petrus Egidius Godefridus Hoppenbrouwers, Ten Hagestraat 4, geb Eindhoven 18-10-1880

De fabriek op de Wal 15 in 1918. Wal 15

In 1933 is ook de erker op de eerste verdieping ingetekend 1933


Gedeponeerd in 1926 te Eindhoven.
9-7-1935 Uit wegens overlijden W.M. Huijsmans.
13-7-1935 Gewijzigd in 'Venootschap en Commandite' met één vennoot.
14-8-1936 C.V. ontbonden. Hoppenbrouwers gaat door als: firma J.W. Hoefnagels & Zonen.
14-12-1940 treedt uit wegens overlijden per 28-11-1940.

Ten Hagestraat woonhuis familie Hoppenbrouwers-Coolen. ten-hagestraat 14-12-1940. Nieuwe eigenaars Johanna Elisa Henriette Maria Hoppenbrouwers-Coolen, geb Eindhoven 7-3-1882 voor 6/10. en de vier kinderen (34 tot 40 jaar) elk voor 1/10 mede-eigenaar.
4-3-1941 Moeder en 4 kinderen treden uit.
De zaak wordt filiaal van firma W. Mertens Nassauerstraat 10 Kleef (D)
Offene Handelsgesellschaft W. Mertens

In hoeverre dit bij gebrek aan opvolging was of dat de fabriek beschouwd moet worden als oorlogsbuit is niet duidelijk uit de stukken van de KvK en het RBTT. Al in mei 1940 is er sprake van de gedwongen "export" van de Nederlandse tabaksvoorraad.
Onder nummer 6390 is op 7 juni 1941 het merk CHRISTOBAL aangevraagd door Mertens, W. (offene Handelsgesellschaft) - Kleef voor de firma J.W. Hoefnagels & Zonen

firmanten:
DrDr Arnold Weghmann geb Kleef 24-8-1909
Heinrich Weghmann geb Kleef 26-7-1907
8-10-1943 bedrijf verplaatst naar Leenderweg 30 Valkenswaard.

Het KvK dossier 1944-1945 van J.W. Hoefnagels & Zonen.

1-12-1944 het militair gezag benoemt Adriaan J.H. Wouters tot beheerder.
24-9-1946 het militair gezag benoemt Adriaan J.H. Wouters tot bestuurder.
2-12-1946 het bedrijf wordt overgedragen aan: Botycos Sigarenfabrieken N.V. Valkenswaard.
Ik weet dat Joodse bedrijven door de Nazi's werden verbeurdverklaard en door Omnia Treuhand GmbH geluiquideerd. Dat is hier niet het geval.
Waarom werd het bedrijf na de oorlog geconfisqueerd?

Toelichting door Jan van der Meulen.
Alle vijandelijk bezit werd bezit van de Nederlanse staat, voor de tijd dat de Nederlandse Regering nog niet functioneerde, van het Millitair Gezag.
Alle roerende en onroerende goederen, alle banktegoeden, alle vorderingen alles zonder enige uitzondering, van alle ingezetenen van de Asmogendheden, vennootschappen, staatsinstellingen enz. vielen hieronder.


In het midden de sigarenfabriek na het Sinterklaasbombardement van 1942. de Wal in 1942
Het onroerend goed van Hoppenbrouwers op de Wal viel dus onder Militair gezag. Het is mogelijk dat de familie Hoppenbrouwers desgewenst via een procedure het verkochte terug zou kunnen kopen, indien verkoop onder pressie zou tot stand gekomen zijn.
Op het kadaster is te zien of zulks heeft plaats gehad. Gezien de familiesamenstelling is het verkopen van de Wal een logische transactie in de gegeven omstandigheden. Ik ben benieuwd wat uiteindelijk gebeurd is.
Jan van der Meulen


J.W. Hoefnagels & Zonen uitgeweken naar Valkenswaard