J.W. Hoefnagels & Zonen in Wijchmaal en Eindhoven.

Sigaren


De HeemKundige Kring Wijchmaal schrijft op hun site dat J.W. Hoefnagels daar in 1832 een sigarenfabriek stichtte.
In Eindhoven was pas in 1862 sprake van een sigarenfabriek J.W. Hoefnagels & Zonen.

Voordien had J.W. Hoefnagels (Jean Guillaume Hoefnagels) de volgende beroepen:
van 1797 tot 1798 Burgemeester
vanaf 1810 fabriquant
[bron: Bevolkingsregister Eindhoven inv. nr. 1 folio 61 volgnr. 11]
vanaf 1819 Winkelier
[bron: BS Eindhoven Deel 18 Jaar 1819 Akte 5 ]
van 1821 tot 1827 Tabaksfabriekant
[bron: BS Eindhoven Deel 20 Jaar 1821 Akte 12]
vanaf 1829 tot 1840 Rentenier
[bron: Bevolkingsregister Eindhoven inv. nr. 3 folio 33 volgnr. 8]

Volgens de drie bij elkaar horen advertenties 920 951 en 952 is pas in 1862 sprake van een sigarenfabriek. De overleden naamgever J.W. Hoefnagels en zijn zoon P.A. Hoefnagels zijn dan al niet meer betrokken bij de firma Johannes Wilhelmus Hoefnagels en Zn.


Op 24-12-1849 komen twee firma's bij elkaar die elk hun eigen voorgeschiedenis hebben.
Johan Heinrich Joseph Timmerman is de weduwnaar en erfgenaam van de bezittingen van de in 1856 overleden Wilhelmina Antonetta Maria Raijmakers. Een erfenis waarmee de ouders van Wilhelmina; Leonardus Petrus Raymakers en Allegonda Hendrika Smits (uit de brouwersfamilie), getuige een notariele acte moeite mee hebben.
De weduwe Gertrudis van Baar-van Antwerpen stamt uit een tabaksfabriekantenfamilie.

De verbinding tussen Johannes Wilhelmus Hoefnagels en Johannes Henricus Timmerman loopt via het huwelijk van hun kinderen.
Familieverbinding
Leonardus Petrus Raijmakers is de vader van Henricus Antonius Raijmakers en de schoonvader van Johan Heinrich Joseph Timmerman.
Of dit huwelijk de katalysator van de spliting tussen de broers Raymakers?

Hubertus Antonius Raijmakers en de weduwnaar van zijn zus Wilhelmina, J.H.J. Timmermann, gaan de nieuwe sigarenfabriek firma J.W. Hoefnagels en Zonen aan.
Terwijl broer Franciscus Hubertus onder de firma F.H. Raijmakers en Zonen zijn eigen weg gaat in snuif, tabak en karotten.
Bij onderhandse akte van 15-7-1869 wordt het bedrijf van Timmermans en Raijmakers opnieuw gesplitst.