De Blaauwe Geit

Sigaren


De sigarenfabriek van Jan van der Heijde is genoemd naar het huis aan de Demer waar de sigarenfabriek gestart is.

1 De Leeren Broek
2 De drie tamboers
3 De blaauwe geit
4 De oranjeboom

Bron: Platte Grond der stad Eindhoven door F. Maas en A. B. van Zeeland 1860 Uitsnede Platte Grond 1860

De Blauwe Geit

11-12-1726
Peter van der Heijde koopt seckere huijsing agterhuisinge en hoff genaamd "s Bosch" gestaan en gelegen binnen dese stadt op den Demer d'een sijde de Gender, d'ander sijde Leendert van Hoek, d'een sijnde de Regtestraat dándere sijnde de Stadsveste. Koopsom f.600,-
10-9-1772
"De Blauwe Geit" wordt nagelaten aan Gerardus Smits gehuwd met Johanna van der Heijde.
5-12-1772
Gerardus Smits borger en inwoonder deser stad als man en momboir van Johanna van der Heijde verkoopt aan zijn zwager Francis van der Heijde medeborger en inwoonder deser stad een huijs, agterhuijs, erf en hof van ouds genaamd " 's Bosch" en thans genaamd "De Blauwe Geit" staande en gelegen binnen dese stad Eijnhoven op den Demer d'een zijde Antony Smits (brouwerij "De Oranjeboom") d'ander zijde Hendrikus Habraken strekkende van voor den Demer tot agterwaards aan de Stadsveste. Koopsom f. 1800.-

Bron: Coll. van Poppel. RHC-e nr. A- 0463 inventarisnr 47.


Links naast het witte pand "De Oranjeboom" van bierbrouwer Smits en daarnaast met de lage dakgoot "De Blaauwe Geit" van van der Heijde, tussen deze panden liep ooit de Gender.

De Demer toen de firma Weduwe Bijvoet & Zn op de plaats van de "De Blaauwe Geit" zat.

J. van der Heijde heeft in 1906 de nieuwe sigarenfabriek in Woensel betrokken. In de volksmond "De Blaauwe Geit" genaamd. Zelf noemde van der Heijde zijn sigarenfabriek: "Homerus"

Het bekendste merk werd Homerus, en daarop voortbordurend, ook het merk Nestor.

J. van der Heijde van de "Blaauwe Geit" in Woensel.