J. van der Heijde van de "Blauwe Geit"

Sigaren


Volgens de opgaaf bij de Kvk was de startdatum van de fabriek 1-1-1907.
Echter de eerste merken werden in 1904 gedeponeerd.


Handel en nijverheid fabrieksmerken J.van der HeijdeOnze Democraten
Is ons beeld op 't oogenblik nog een idylle,
de weg tot de werkelijkheid ligt open .......
Eene vrolijke woning, eene liefhebbende en zorgzame vrouw,
van gezondheid blozende kinderen, die vader tegemoet snellen
wanneer hij van zijn werk thuis komt, dat is het ideaal van den
werkman

Wijk Fellenoord 1902.

In 1906 werd de hinderwetvergunning verstrekt voor de bouw van een sigarenfabriek op de hoek van de nieuw aangelegde Harmoniestraat en het eveneens nieuwe deel van de Binnenpad. De voorgevel kwam aan de Binnenpad.

Binnenpad klonk niet, het adres werd in 1934 Harmoniestraat 15.

De "Blauwe Geit" de sigarenfabriek van Jan van der Heijde vooraan rechts aan de Binnenpad. Horizontaal loopt het Eindje met rechts daarboven het Dwarseindje en de Belze barakken. Voor het witte Philipsgebouw in het midden de Bara.


Links op 20 zat Dr. Goedemans.
Nr 18 sigarenfabrikant A. Hoppenbrouwers.
Nr 16 J. van der Heijde van de sigarenfabriek de "Blauwe Geit". In 1920 was het adres nog Dijk 15.

kvk Dossier 41

Sigarenfabriek Jan van der Heijde
bij inschrijving kvk op 5-4-1921 wordt als startdatum 1-1-1907 opgegeven.
Firmant Johannes Wilhelmus Alphonsius van der Heijde, Dijk 15 Eindhoven. Geboren te Eindhoven op 5-1-1881.

op 30-4-1924 (Staatscourant nr 835 28-4-1924) wordt de N.V. Sigarenfabriek Jan van der Heijde opgericht door: Johannes Wilhelmus Alphonsius van der Heijde, Vestdijk 16 Eindhoven.
en Henricus Maria Alphonsius Gerardus van der Heijde.
Op 19-9-1942 geeft de nieuwe directrice Wed Celina Anna Maria van der Heijde-Berghegge, geboren Tilburg 3-9-1892, door dat J.W.A. is uitgetreden wegens overlijden op 13-9-1942.
13-5-1948 Zaakadres Vestdijk 16.
27-1-1953 In liquidatie m.i.v. 20-12-1952 doorgegeven door Jan Oscar Paul van der Heijde (Eindhoven 29-6-1922)
6-3-1954 Opgeheven per 1-3-1954

Na de opheffing zat hier radiateurenfabriek N.V. R.A.F. eigenaar H.J. Touw.
Het adres was toen Harmoniestraat 33.


Niet veel later is ook het gebouw weg.
links, achter de witte muren, de tweede broodfabriek van de 'Co÷peratieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "Helpt Elkander" U.A.'.