NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn

Sigaren


Volgens inschrijving in de KvK is op 29-10-1920 wordt de NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn opgericht door:

Johannes Adrianus Donker, Graaf Florisweg 4, Gouda, geb IJsselstein 3-8-1864. Directeur.
Jacobus de Lange, Gentschestraat 161, Scheveningen, geb Rotterdam 11-10-1869. commissaris.
Theodorus van der Pol-Donker, Lakerstraat F116(12), Eindhoven, geb Gouda 10-8-1892. Adj. Dir.
Theodorus van der Pol Theodorus van der Pol meidoorntje gedeponeeerd 11 Maart 1909
Johannes Gerardus Donker, Kleiweg 18, Gouda, geb Gouda 9-2-1896. commissaris.
Petrus van Lieshout, Tongelreseweg B295a, Eindhoven, geb Woensel 4-9-1879. Adj. Directeur.
Leon Antonius Gerbertus Donker, Graaf Florisweg 4, Gouda, geb Gouda 28-8-1900. commissaris.

De NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn is echter op 17-8-1920 in Gouda notarieel opgericht tussen J.A. Donker en Jacobus de Lange. Donker heeft 100 aandelen van f 1000 en de Lange 1 aandeel van f 1000. Behalve de fabriek (A3684) blijkt de oorspronkelijke A1230 van Peeters op Lakerloopen nog uit een stuk bouwland (A1954)en 3 huizen met erven (A1955, A1956 en A1957) te bestaan. Het geheel is aan Donker verkocht, en door hem in de NV ingebracht.
Op 23-3-1926, treedt Th. van der Pol af als adjunct directeur.
Als op 17-8-1929 L.A.G. Donker aftreedt als commissaris volgt Th. van der Pol, Lakerstraat 24 hem per dezelfde datum op.

Theodorus van der Pol-Donker verhuist naar Blaarthemseweg 76. Hij geeft dan, naar gebruik van die tijd, als beroep op: industriëel.

Al tijdens zijn betrokkenheid met de sigarenfabriek, start van der Pol op 29-12-1925 aan de Blaarthemseweg 80-e stoomwasscherij "De Adelaar" met een vergunning voor een stoommachine van 30 Pk en 5 electromotoren (3-3-2-2-2 Pk).

(Na de omnummering van 31-12-1937 is het adres Blaarthemseweg 140.)


In de aanloop van zijn functie als adjuct directeur heeft Th. van der Pol een studie gemaakt van de merken van Boelaars. Zoals de kostprijs in zijn onderdelen en de verkoopprijs, en ook van de melanges, omblad en dekblad van deze merken. Daarnaast een meer algemene beschrijving van tabaksoorten en hun eigenschappen.
Aantekeningen van der Pol


Aantekeningen Th. van der Pol.

Blad 1.
De ned. sigaar bestaat meestal uit Sumatra of Java dek.
Java, Seedleaf of Hongaarsch omblad.
Braziel binnengoed met enkele variaties van Borneo. Manilla, Seedleaf, Inlandsch, Nieuw Guinea, Mexicaansch, Havanna.
Sumatra dek.
Het voordelig uitwerken van deze tabak is te danken aan de ...

Blad 1 Aantekeningen Th. van der Pol De zetel van de NV wordt per 30-7-1932 verplaatst naar Graaf Florisweg 8A Gouda


De kroon, een van de merken van Boelaars.
Het etiketje rechts, STADHOUDER, is niet van NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn. maar van Mignot & de Block.
Enkele de Kroon Stadhouders
merken van Boelaars
Gedeponeerde merken:
MEIDOORNTJE - B. & Z. ONZE STOMPKOPPEN - PRIMA HANDWERK
REMBRANDTHUIS - JODENBREESTRAAT 4-6 AMSTERDAM -
SIR HERBERT SAMUEL (afb.) gedeponeerd 9 januari 1923 in spanje en in Nederland,
Número de expediente 29121 Título Sir Herbert Samuel
Solicitante 	Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek de Kroon, voorheen Boelaars &  Zoon.
Residente en 	Eindhoven (Holanda)
Fecha de Solicitud 	martes, 09 de enero de 1923
STADHOUDER
TRE HAMNSTÄDER

Een bloemencorsowagen met Kings Crossreclame voor de fabriek van NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn. bloemencorsowagen voor de fabriek van NV 'de Kroon'


Uit datzelfde Corso nog een tabakgerelateerde foto waarvan verder niets bekend was. De specialisten op zoekplaatje.nl en op Eindhoven in beeld vonden onafhankelijk van elkaar de oplossing.


Wie in Eindhoven het merk "Neerlandsch Roem" voerde is onbekend, dat hier het merk van H. Mallo, Oude Ubbergseweg 67, Nijmegen bedoeld wordt is erg onwaarschijnlijk.

De voormalige sigarenfabriek van de NV "de Kroon" v/h Boelaars & Zn. Ca 1977. De voormalige sigarenfabriek van Boelaars &  Zn.
Het pand van de luchtfoto is 1898 gebouwd en in 1915 afgebrand. Het is later voorzien van een nieuwe dakconstuctie en in gebruik genomen als sigarenkistenmakerij
Deze fabriek van Peeters & Co. is aanbesteed op 23-6-1897.
Volgens Bauke Hüsken is de fabriek gereed gekomen in 1899.

Het gebouw is in meerdere fasen gebouwd. In het midden van de langgerekte gevel bevindt zich een topgevel waarop een overkapte takelinstallatie is aangebracht Het deel van het gebouw in 4 bouwlagen, op de hoek Tongelresestraat Valklaan is een latere uitbreiding, gebouwd in 1919 naar tekening van de Amsterdamse architect K.P. Jonkers. In 1920 werd de grote binnenplaats van de fabriek overkapt tot een enkele een verdieping hoge ruimte.


Ontvangen van: Tabakshistorie [tabakshistorie@tiscali.nl]

Uittreksel dossier Kvk Gouda - dossiernummer 4178
N.V. Sigarenfabriek "De Kroon", voorheen Boelaars en Zoon, Eindhoven
Tijdstip van vestiging: 13 oktober 1932 (het betreft hier een overname van een fabriek uit Eindhoven)
Ingeschreven: 13 oktober 1932
Johannes Adrianus Donker (directeur), Graaf Florisweg 4 te Gouda (geboren op 3 augustus 1864 te IJsselstein)
Jacobus de Lange (commissaris), Van Calcarlaan 16 te Wassenaar (geboren op 11 oktober 1869 te Rotterdam)
Theodorus van der Pol (commissaris), Blaerthemscheweg 76 te Eindhoven (geboren op 10 augustus 1892 te Gouda)
Johannes Gerardus Donker (commissaris), Kleiweg 18 te Gouda (geboren op 9 februari 1896 te Gouda)

20 januari 1933: Th. van der Pol, Blaerthemscheweg 76 te Eindhoven is uitgetreden.

27 juni 1934: J.G. Donker, Kleiweg 18 te Gouda afgetreden als commissaris.
19 april 1938: Jacobus de Lange is uitgetreden als commissaris omdat hij tot directeur wordt benoemd (ad interim) na het overlijden van J.A. Donker op 8 april 1938
27 mei 1939: het kantoor wordt verplaatst naar de Graaf Florisweg 12 te Gouda
30 juni 1941: verhuizing J. de Lange. nieuw woonadres: Boedelerstraat 11 te Deventer
27 oktober 1942: het bedrijf wordt m.i.v. 31 oktober 1942 opgeheven.
Op 20 oktober 1942 werd op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten de N.V. te ontbinden.

Van de N.V. Sigarenfabriek "De Kroon" v/h Boelaars en Zoon te Eindhoven zijn een aantal wettig gedeponeerde merken bekend. Zie de databank met wettig gedeponeerde merken op de website www.tabakshistorie.nl. Het betreft o.a. de merken "Euboea", "Stadhouder", "Oranje Boven", "Mei-Doorntje", "Rembrandtshuis" en "Onze Stompkoppen". Ook voerde dit bedrijf het merk "Chambord".

Met vriendelijke groet, Bert Bohnen (secr. Stg. Nederlandse Tabakshistorie)

Meer afbeeldingen van NV de Kroon