Aalfs en de Jongh

Sigaren


De aanbesteding in Juli 1899 van de sigarenfabriek van G.H. Aalfs in Gestel.
Advertentie Meijerijse Courant

In november 1900 is er een brand die blijkbaar weinig gevolgen heeft.
In Augustus 1906 verkoopt hij de sigarenfabriek aan de Heer de Heer sigarenfabrikant uit Breda.

Aalfs Gestel

In juli 1905 wordt de fabriek aan de Hooge weg in Woensel (in 1920 Gagelstraat,) aanbesteed. Hier gaat hij een maatschap aan met G.H. de Jongh, een zwager van Anton Philips. De fabriek is het gebouw in het midden met een plat en een schuin dak.
In 1907 is de fabriek het toneel van de eerste grote Staking in Eindhoven G.H. de Jongh in 1918
Onderin de Belze barakken, daarachter met schoorsteen de steendrukkerij van Vrijdag.
Rechts daarvan de sigarenfabriek van Aalfs en de Jongh. Toen nog gedeeltelijk met een schuin dak met vier grote dakramen. Helemaal rechts de fabriek van Altink en Burgers op de hoek van de Harmoniestraat en aan de overkant de Molenlucifersfabriek.

In juni 1912 wordt de vennootscshap ontbonden de Jongh gaat verder onder de naam G.H. de Jongh G.H. de Jongh in 1918
De fabriek van G.H. de Jongh in 1918.
export naar Frankrijk


Op 31-3-1923 richt G. H. de Jongh de N.V. Sigarenfabriek v/h G.H. de Jongh & Co op verkoopt die onmiddelijk aan de drie Heren (R.P.P.A.M.-E.A.J.M.-A.A.L.M.) Mignot met inbegrip van zijn sigarenmerken. Hij verkoopt de afgebrande fabriek aan het bedrijf van zijn zwager Dr. A. F. Philips en treedt in dienst van de NV Philips als afdelingshoofd.

De nieuwe eigenaar bouwt de voormalige fabriek op als centrale onderwijsinstelling.
Gebouwletter OK.

1923 De Jongh, Kessels en van Hussen, Rodriguez en van Gardinge Hier het gebouw na de brand in 1923.

Hub de Mul schreef: "Daarom hier een citaat uit een boekje over het Philipsonderwijs uit 1926: "Het fabrieksterrein is geheel door het onderwijs verlaten, op 5 minuten afstand is het gebouw van een voormalige groote sigarenfabriek geheel ingericht voor eetzalen van mannen en vrouwen, voor naai en verstellessen, verder voor het geheele Philipsonderwijs (behalve het lager onderwijs en de kleuterschool)""

Philipshuishoudschool

Later wordt naast de fabriek op Gagelstraat 1A de Philipshuishoudschool (OG) gebouwd.

Hub de Mul: "Uit mijn gegevens blijkt dat dit onderwijsgebouw na de oorlog niet meer op de Philipsplattegrond voorkomt. Aardig voor jou lijkt me te weten dat het lage onderwijsgebouw er naast toen de code WA kreeg. De W van Woensel dus."

Sigarenfabriek in gebruik als Belastingkantoor

In 1935 is het gebouw niet meer in gebruik bij Philips de nieuwe eigenaar de Rijksgebouwendienst verbouwt het tot kantoor.
En in 1960 tot kantoorgebouw voor de belastingen. In datzelde jaar wordt het door de gemeente Eindhoven verbouwd tot tijdelijk kantoor voor de Medische Dienst.
De gebouwen van van Gardinge Abonne en de Jongh


Hergebruik Ca 1953. Van Gardinge als Ventoseflat Abonne als opslagplaats van Philips en rechts de sigarenfabriek van G.H. de Jongh als belastingkantoor, de huishoudschool is afgebroken voor het Hoogspoor, dat gedeeltelijk over het Eindje ligt.
Woonhuis van G.H. de Jongh aan de Parklaan Woonhuis van G.H. de Jongh aan de Parklaan.

De in 1907 bij Aalfs en Jongh begonnen Staking en Uitsluiting.