Sigarenfabriek Smulders

Sigaren


Smulders, W. verbouwing gebouw Strijpsestraat tot woonhuis Sp. A 2464 1911

De sigarenfabriek, (gebouw,) wordt verbouwd tot woonhuis en achter het huis wordt een fabriek gebouwd.

Smulders, W. sigarenfabriek Strijpsestraat Sp. A 2464 1911


Er zat een logische opbouw in dit gebouw.
Beneden de opslag van de tabak en de natmakerij. (Twee dagen voor de verwerking werden de tabaksbladeren ingevocht. Mond vol water en sproeien. De tabak moest heel soepel zijn voor omblad en dekblad.)
Op de eerste verdieping de sigarenmakerij.
De droogkamer en de pakkerij op de tweede verdieping.


Wilhelmus Smulders.

Geboren 28-12-1861 geeft bij zijn huwelijk in Woensel 27-10-1893 als beroep op sigarenfabrikant. Tot dan woonde hij bij zijn ouders en was ingeschreven als sigarenmaker. In de jaren 1890-1900 stond er meestal een (1) ambachtelijke* sigarenfabiek in het gemeenteverslag met een wisselend aantal personeelsleden, aan te nemen valt dat dit W. Smulders is, in 1902 staat hij uitdrukkelijk op de lijst met 7 volwassen arbeiders.
Op 28 jan 1905 wordt aan W. Smulders een vergunning voor het oprichten van een sigarendrogerij verleend.
In de 'staat der fabrieken' * van 1908, worden abusievelijk opgenomen,
sigarenfabriek W. Smulders met 7 volwassen mannen en 1 mannelijk kind **.
(Wertheim & Zn met 12 m, 1 k en 3 vrouwen)
In 1909 zijn deze twee weer ondergebracht bij de ambachten met in totaal 23 m, 3 v en 2 k. Daarna lijkt Wertheim uit Strijp verdwenen en staat bij de ambachten alleen het aantal arbeiders van Smulders vermeldt. Tot in 1917 ook Smulders de grens van 20 passeert met 31 arbeiders in dat jaar heeft F. van Gardinge & Co 577 arbeiders.

*(Om als fabriek aangemerkt te worden moest een bedrijf minstens 20 arbeiders of een (stoom)machine voor "mechanische beweegkracht" hebben.)
**(Tot kinderen worden in verband met de wet van 19 september 1894 gerekend personen van volbrachten 12-jarigen tot volbrachten 16-jarigen leeftijd. Alle ouderen zijn volwassenen.)Kvk akte 704 ingeschreven 23-5-1921 opgericht 1911
Smulders & Co sigarenfabriek Schouwbroek A224.
Volgens het adresboek van Eindhoven van 1910 bestond W. Smulders & Co. Strijp Schouwbroek A224 eerder als opgegeven bij de inschrijving bij de KvKWilhelmus Smulders, geboren Strijp 28-12-1861 wonende Schouwbroek A224 Strijp en
Hendrikus van de Moosdijk, Valkenswaard 7-2-1877, Julianastraat 2 Eindhoven.

18-4-1925, bedrijf is in liquidatie miv 12-2-1924
22-11-1927 bedrijf is opgeheven per 1-1-1926 Liquidateur H. van de Moosdijk

Op 1-3-1924 begint W. Smulders samen met zijn zoon op St. Trudostraat 23


Het woonhuis op Strijpsestraat 116 en de sigarenfabriek, nu atelier

Van 30-3-1937 tot 11-5-1938 heeft Marinus Wilhelmus Josephus van den Nieuwenhof van Siniho Sigarenfabrieken hier op Strijpsestraat 80 (=116) een fabriek, hij woont dan op Willemstraat 76.
Op 11-5-1938 geeft hij als zaak op, sigarenhandel, op Willemstraat 76.
Op 14-7-1938 worden woon- en zaakadres beiden Frederiklaan 1 en de winkel wordt uitgebreid met sigaretten, drops, chocolateriŽn, prentbriefkaarten, schrijbehoeften en parfumeriŽn.
Op 6-2-1939 uitgebreid met een sigarenfabriek op Strijpsestraat 116a vanuit zijn "Siniho" sigarenhandel op de Frederiklaan 1
Eerdere adressen Berg F532 Nuenen, Gestelsestraat 2, Woenselsestraat 114, Frankrijkstraat 4.