Het huis met de vijf ramen

Sigaren
EiB(Tekst toegevoegd door: Rien Eijkemans op 10 november 2009
http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=14472)

Langs het huisnummer 330 was een steen ingemetseld, vermoedelijk, de eerste steen. Hierop is, moelijk te lezen, de naam Van of (Ver)Flieren fabrikant 1864. Verder weet ik wel dat er een fabriekje heeft gestaan, dat later is afgebroken (wij nr. 330 mochten die grond bij onze tuin trekken) en vermoedelijk is dit dan van Driessen is geweest. Na nummer 328 kwam richting Petrusschool nog een blokje van 3 kleine huisjes voor, waar onder meer de familie Aarts op nr 326 woonde.

De opeenvolgende eigenaren van de woonhuizen en de fabriek
Woensel sectie E (wijk F)
Bij een wijziging van een gebouw of de grondoppervlak wijzigt het sectienummer tussen 1276-1277 en 1785-1786 is de bebouwing veranderd. In 1905 en in 1912 verbouwd MariŽn. In 1919 1921 1921 1922 wijzigt alleen de eigenaar. Het gebouw en de grond en dus het kadastrale nummer verandert niet.

Art. 1038 Johannes Verflieren (20-1-1804 27-4-1880) trouwde, 58 jaar oud, op 25-09-1862 met de 33 jarige Wilhelmina Strijbosch. Wilhelmina, geboren op 27-09-1828 in Woensel, is overleden op 11-06-1899 70 jaar oud.
Het huis met de vijf ramen (Kadaster sectie E1277 en E1278) was tot zijn overlijden op 07-04-1880 eigendom van Linnenfabrikant Johannes Verflieren. (Art 1038)
Van 1880 tot 1899 was art 1038 Wed Wilhelmina Verflieren-Strijbosch.
(Getuige bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was Lambertus Franse (1865-1956) oom van Martinus en Johannes Nicolaas Franse. J.N. Franse was in 1920 meesterknecht sigarenfabriek Straat 78.
Martinus had zijn eigen eenpersoons sigarenfabriek op de Kaakstraat 2.)


Theophillus Henricus Gerardus Kerssemakers Gestel 14-12-1870, trouwde, op 30-05-1893 in Woensel met Hendrica Catharina Canuta Verflieren.
Vanaf 1893 tot 1900 woont hij in Woensel bij de Linnenfabriek, daarna op de Hoogstraat 123 in Gestel.
Schoonzoon Theofilius Kerssemakers de echtgenoot van Hendrina Catharina Canuta (Canida) verkocht op 11-3-1905 aan Cornelis MariŽn voor f 3150: "Een heerenhuis met fabriek, erf, tuin en boomgaard gelegen te Woensel en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie E nummers 1866 1865 en 2157 geheel groot samen in grond achtentwintig aren vijftig centiaren benevens een strook grond ter breedte van een meter gelegen te Woensel kadaster Sectie E gedeelte zuid afgepaald van nummer 1953 groot circa vijftig centiaren"
Van de prijs van fl 3.150 betaalt MariŽn fl 450 contant en blijft fl 2.700 schuldig tegen 4% per jaar.


Art. 2883 Cornelis MariŽn

Art. 3737 Fa J.J. Roosendaal en Co
389 KvK J.J. Roosendaal & Co, Woenselstraat 78, Eindhoven 15 december 1921
  (Roosendaal/ Laar van der/ Putten van der)

Art. 4212 J.J. Roosendaal

Art. 4234 Fa Roosendaal en Driessen
2793 KvK Roosendaal & Driessen, Woenselschestraat 76, Eindhoven 23 maart 1922

Art. 4269 M.L. Driessen

Art. 4385 Fa Gebr Driessen
3260 KvK Gebr. Driessen, Woenselschestraat 328, Eindhoven 2 mei 1956

Straat 78 op 1-1-1921 Woenselsestraat 76   in 1934 Woenselsestraat 328
Straat 94a op 1-1-1921 Woenselsestraat 110 in 1934 Woenselsestraat 376
Straat 96 op 1-1-1921 Woenselsestraat 114 in 1934 Woenselsestraat 380
adresboek 1934 Sigarenfabriek G.J. Roosendaal Woenselsestraat 376
adresboek 1934 A. van Houtum, sigarensorteerder Woenselsestraat 376

Volgens Bas Bierkens J. Roosendaal en Co. Hendr. de Keyserlaan 47 en Woenselsestraat 110.

3267 J.J. Roosendaal & Co, Kaakstraat 2, Eindhoven 27 maart 1956
3270 Joh. van Houtum, Woenselschestraat 110, Eindhoven
1802 C. Marien, Schipperhof 10, Eindhoven 14 augustus 1924
  (Voorheen : Magazijn "de Hemel", winkel in manufacturen.)