J. van den Broek en Th. van Hout

Sigaren


Jan van de Broek krijgt in 1913 vergunning voor een sigarendrogerij in zijn woonhuis op Fellenoord 49 (dat is miv 1-1-1921 Boschdijk 31).

Wed van Hapert-Peeters Fellenoord 50 van Amelsfoort Boschdijk 29 J van den Broek Lodewijk Hoens adressen 1920

Dossier 1936
Jacq van den Broek sigarenfabriek Boschdijk 31. Ingeschreven 15-7-1921
Jacobus Antonius van den Broek geb. te Woensel 3-3-1901
Op 1-8-1921 opent hij een filiaal op Fellenoord 2 (De Tabakshoek)
Fellenoord 2 Tabakshoek
Fellenoord 2 Tabakshoek

Op 27-11-1922 wordt het filiaal opgeheven
29-11-1922 uitgeschreven KvK

Dossier 3717
Jac van den Broek & Co Sigarenfabriek Boschdijk 31. vanaf 1-10-1921 ingeschr 24-11-1922
Firmanten:
Jacobus Antonius van den Broek.
Boschdijk 31, Woensel 3-3-1901
01-03-1924 Kloosterdreef 48a
en
Thomas Johannes van Hout.
Friezenkampstraat 2, Gestel 14-12-1885
9-5-1923 Botterstraat 13

30-8-1923 Filiaal Saroleastraat 24 Heerlen
18-9-1923 Filiaal opgeheven
(Bij de liquidatie blijkt het adres Boschdijk 29 te zijn.)
29-4-1924 per 31-3-1924 in liquidatie vereffenaar Th.J. van Hout en J.A. van den Broek.
24-6-1926 opgeheven per 16-6-1926 vereffenaar Th.J. van Hout.Dossier 4410 KvK
J. van Hout Sigarenfabriek, Boschdijk 29, vanaf 1-4-1924 ingeschreven 29-4-1924.
Thomas Johannes van Hout, Botterstraat 13, Gestel 14-12-1885.
Jan 1927 zaak uitgebreid met winkel is sigaren sigaretten tabk en pijpen.: Magazijn "Fanatic" Demer 48.
4-8-1927 woonadres Kerkakkerstraat 8. Winkel "Fanatic" Kerkakkerstraat 8.
15-12-1927 woonadres Demer 48. Winkel Kerkakkerstraat 8 opgeheven.
13-4-1929 woonadres en sigarenmagazijn Strijpsestraat 13.
5-8-1929 per 4-7-1929 fabriek naar Kerkakkerstraat ongenummerd achter Kerkakkerstraat 8.


Demer 48 en 50, meubelmagazijn en sigarenwinkel Fanatic. Afgebroken 1928.
Uitverkoop vanwege de afbraak van de panden.
7-8-1930 woon-, winkel- en fabrieksadres Kerkakkerstraat 54.