Boelaars-de Vries


Sigaren


Petrus Odulphus Leonardus Boelaars is overleden op 28-06-1915 in Stratum, 56 jaar oud.
Op 08-12-1920 bestaat de vereniging van O.L.V. van Goeden Raad 12 1/2 jaar. Naar aanleiding daarvan wordt Cyle de Vries door de Paus onderscheiden met het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" ze is vanaf de oprichting secretaresse van de vereniging.
(Voor bewezen trouw en goede diensten jegens de Kerk en de Paus)

Op 8 november 1924 riep de wed. Boelaars de Vries de stichting Boelaars-de Vries in het leven ze is dan 57 jaar. (Volgens de bewoner van Tongelresestraat 20 vormden een broer, (Pater Boelaars) en een zwager, de Vries, het bestuur.)
Uit het artikel is Roomsch leven is echter duidelijk dat de bestuurders uit bekende fabrikanten en pastoors uit Eindhoven bestond.
Ze schenkt deze huizen Tongelresestraat 18-24 de fabriek in de tuinen en het hele gebied tot aan de Stuiverstraat aan de stichting.

Tongelresestraat 18-24
Later is het secretariaat van de stichting gevestigd in de pastorie van de St. Antonius van Pauduaparochie op Boschdijk 75.
Of pater Boelaars in de stichting een rol heeft gespeeld moet uit nader onderzoek blijken.
Pater Jos. Boelaers
Volgens het RHC-e: Het betreft hier Jos. Boelaers (geboren te Best ?), rector te Goirle (1902), een broer van Piet Boelaers-de Vries, sigarenfabrikant te Stratum.

Een broer Jos is nog niet gevonden maar waarschijnlijk betreft het:
Vincentius Josephus Franciscus Boelaars is geboren op 08-09-1856 om 00:30 in Best [bron: BS Best Deel 4 Jaar 1856 Akte 34], zoon van Petrus Josephus Boelaars en Helena Maria Smulders.