van den Bichelaer & Cie.

Sigaren
EiBFranciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer was tot 6 november 1849 Reis en Kantoorbediende bij de Firma Wed van Baar en van Lierop.
Op 7 november 1849 trad hij in dezelfde functie in dienst bij de grossierderij in tabak en Karotten firma Ant. van Oorschot en zoon van de Zwarte Ploeg.

Op 15-10-1857 wordt bij acte van Notaris Huijsmans eene vennootschap tot het fabriceren van en handel drijven in Tabak, Snuif, Karotten en Sigaren, onder de Firma van den Bichelaer en cie. aangegaan tussen
Henricus Franciscus Carolus Coolen, Grondeigenaar, en
Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer, laatstelijk Reis- en Kantoorbediende bij de Heeren A. van Oorschot.
Henricus Franciscus Carolus Coolen, en Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer
Henricus Franciscus Carolus Coolen, en Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer
15-10-1857 Firma van den Bichelaer en Cie. tussen Henricus Franciscus Carolus Coolen, en Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer.

Voor alle financiele zaken mag alleen Coolen tekenen.
Voor alle aankopen moeten beide Vennooten tekenen.

Bron intervieuw van de Water en Zimmerman:
Enquete door de Staatscomissie benoemd krachten de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no.1), gehouden te 's-Gravenhage.

omslag
Begin 1860 begint Franciscus van de Water uit Woensel bij van den Bichelaer en Coolen. In 1865 wordt de hitte bij het drogen van Tabak hem te zwaar. Hij gaat naar de Firma Antonius Franciscus van Oorschot en zoon de vroegere werkgever van van den Bichelaer.
In 1866 overlijdt zoon Antonius Franciscus Arnoldus, een jaar later zijn vader. De fabriek wordt opgeheven.
Van de water heeft het geluk in 1867 na twee jaar weer terug te kunnen naar van den Bichelaer.
Dat zal zo'n drie en twintig en een half jaar geleden zijn.
Ik ben nu 58, vier jaar geleden ging mijn loon van een gulden per dag naar 90 cent per dag of 9 cent per uur.
Ik ben niet in een ziekenfonds, dat bestaat bij ons niet. Ik heb het wel gevraagd maar dat heeft niet geholpen. De tabak word nu in plaats van kachels gedroogd met stoom. Beter voor de gezondheid maar geen verbetering voor de knechts. Er zijn er nu veel minder nodig.

Piet Zimmerman 42 jaar, sigarenmaker 26 jaar in dienst (vanaf 1864).
"Het loon wordt minder. Wie niet onder den generalen bond gaat kan wel 2 cents meer krijgen. Soms horen wij 's Zaterdags dat wij 10 cent per 100 minder krijgen."
"Maar mijne Heeren, mag ik ook eens weten of hetgeen ik hier zeg mijn patroon ter oore te komt?"
A Ja, uw patroon kan er kennis van krijgen.
"Dan kan ik toch moeilijk de waarheid zeggen"


Jan van Bussel komt op 1-8-1862 in dienst van sigarenfabriek van den Bichelaer en Cie.
Als hij op 3 Augustus 1887 zijn 25 jarig jubleum viert, is hij meesterknecht in de pakkerij.
Bron Meierijsche Courant Briefhoofd Bijenkorf 1850
Briefhoofd Bijenkorf 1850. Voor het eerst gebruikt op 27-11-1902.


Op 21-12-1898 gaat Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer een vennootschap aan met Henricus Franciscus Carolus en Johannes Petrus Maria Coolen. Op 1-1-1899 wordt de vennootschap weer ontbonden en gaat van den Bichelaer voor eigen rekening verder.
Echter op 1-2-1899 gaat Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer weer een vennootschap in tabak snuif en sigaren aan voor 6 jaar met Johannes Josephus Schröder linnenfabrikant te Stratum. Het is een vennootschap bj wijze van geldschieting of 'en Commandite' met Bichelaer als beheerder en Schröder als commanditair vennoot onder de firma van den Bichelaer en Compagnie ten doel hebbende het fabriceren van - en handeldrijven in -tabak snuif sigaren en karotten.

brand tabak en sigarenfabriek 13-07-1881 dankbetuiging, Meierijsche Courant 16-07-1881 ongeluk kerverij, 18-10-1899
Tussendoor had F.A.H. van den Bichelaer van 20-8-1881 tot 13-1-1900 nog een guanohandel samen met zijn zwager Cornelis Johannes Spoorenberg de man van Maria Isabella onder de firma "Weduwe van den Bichelaer".

Intussen gebeurt het volgende;
Maria Anna Baekers, de tweede vrouw van Franciscus overlijdt op 21-12-1900.
In april 1902 is er brand in de tabakskerverij en de Winkel.

De winkel wordt tijdelijk gevestigd in het vroegere kantoor van notaris Schrijvers en op 27-11-1902 weer op de oude plek heropend.

Op 8-11-1902 wordt gelijktijdig de vennootschap ontbonden en de erfenis geregeld door notaris Fens.
Partijen: 1 Johannes Josephus Schröder
2a F.A.H. van den Bichelaer.
2b Maria Josephina Johanna van den Bichelaer.
2c Franciscus Alphonsus Raphaëlvan den Bichelaer, priester voor zichzelf en als toeziend voogd over Marie.
2d Renerus Bonifacius Norbertus van den Bichelaer, sigarenfabrikant.

Huis, fabriek "de Bijenkorf" Sectie D165 en vaste machines 27.000 gulden.
Vooraden 73.819 debiteuren 23.500 crediteuren 24.950,70
Totaal der bezittingen minus schulden fl. 99.368,30.
Aan Schröder fl. 45.132,-
Te verdelen 54.236,30

In 1905 een volgende afsluiting als de inboedel van F.A.H. door Fens verkocht word en Renerus trouwt met Johanna Catharina Franscisca Kerssemakers, dochter van looijer, kunstschilder