Aksi uit Stratum

Sigaren


Van den Akker, Akkorama, Sigarenfabriek aan de Molenstraat in Stratum.

bandje aksi uit de cd van Joop Romkes
bandje aksi uit de cd van Joop Romkes

In het adresboek van 1934 komt de naam voor als sigarenmagazijn "Aksi" van H.F. van den Akker, St. Antoniusstraat 22, Eindhoven (Tel 4778).
De officiŽle naam van de sigarenfabriek is: "Fa Gebr. van den Akker" Aalsterweg 44 opgericht 1-1-1920.
Bij oprichting was Johannes van den Akker geboren in Stratum op 22-6-1892 de enige vennoot.
In het begin van de verplichte inschrijvingen in het handelsregister gebeurde het heel vaak dat de firmanaam werd uitgebreid met een imaginaire broer of zoon.
Later werd dat gecorrigeerd en kon ook een enkele naam als firma ingeschreven worden.
Op 8-11-1921 wordt Henricus Franciscus van den Akker, Heistraat 1 geb 17-1-1891, vennoot, hij treedt uit op 15-10-1923.
De naam en geboortedatum van Johannes worden dan aangepast in Johannes Cornelius van 22-7-1892.

depotnr. 43744 27 september 1921 AKKORANA Onder depotnr. 43744 werd op 27-9-1921 het merk AKKORANA gedeponeerd door van den Akker.

Foto van Peter Vermeulen
Bij de annexatie van Stratum door Einhoven 1920 kreeg de ongenummerde fabriek van Jansen aan de Molenstraat in Stratum, het adres Looiakkerstraat 2a Eindhoven.
Van deze Jansen is mij nog niets bekend, in de Gemeentestatistiek van Stratum komt in de "Staat der Fabrieken" geen Jansen voor. Misschien zit hij verscholen bij de ambachtelijke sigarenfabrikanten.

Korte tijd later, in 1921 en in 1923 werd aan de nieuwe eigenaren; de firma Gebr. van den Akker bouwvergunning verleend voor de bouw van een sigarenfabriek aan de Aalsterweg (onbekend nummer).
In 1921 krijgt Joh. van de Akker een vergunning voor de verbouwing van Aalsterweg 46.
Het zaakadres van de sigarenfabriek blijft Aalsterweg 44.
Foto van Willy van den Akker
Het personeel van de Sigarenfabriek AKSI aan de Stratumse Molenstraat in 1925.
De fabriek was eigendom van Frans van den Akker.
Links op de foto hoek Aalsterweg (46) Looiakkerstraat(2a) de sigarenfabriek die later werd omgebouwd tot bakkerijschool.