N.V. Abonné tot firma Abonné

SigarenInschrijving 14-6-1921 opgericht 17-2-1905
Firma Kessels & van Hussen. Parallelweg 9 Eindhoven.
Petrus Johannes van Hussen, Keizergracht 5, geb. dreumel 1-8-1861.
Jan Baptist Arnaud Kessels, Willemstraat 16, geb. Beugen 2-4-1858.
De vennoten moeten gezamenlijk tekenen en zijn hoofdelijk aansprakelijk.


Briefhoofd Kessels &  van Hussen sigarenfabriek de Arend 8-5-1911 opgericht 1883

Op het briefhoofd van 1911 staat: opgericht 1883.

Briefhoofd N.V. Kessels &  van Hussen sigarenfabriek 1924

Op 27-4-1922 wordt de oprichtingsacte van de NV Sigarenfabriek Kessels & van Hussen Parallelweg A23 ingeschreven.
De akte is op 11-2-1922 gepasseert voor notaris J.B.A. Dericks.
Oprichters:
Petrus Johannes van Hussen, Keizersgracht 8 Eindhoven, geb. Dreumel 1-8-1861.
Jan Baptist Arnaud Kessels, Bahnhofstrasse 18 in Bad Oeijenhausen, geb. Beugen 2-4-1858.
Kapitaan f. 500.000 geplaatst f. 136.000 en gestort f. 136.000.
Geleend f. 164.000 in 164 oblogaties van f. 1000 ŕ 5%.
Ze nemen ook de winkelverkoop ter hand.
Op 22-11-1922 het filiaal 'Rival' op Korte Jansstraat 17 Utrecht, dit wordt op 3-11-1937 opgeheven. Eveneens op 22-11-1922 het filiaal 'Cuba' Heistraat 60 Utrecht, opgeheven 9-3-1923. Ook de vestigingen op de Hinthamerstraat 40 den Bosch en Gravezandestraat 1 Den Haag bestaan niet lang.

Op 14-3-1923 wordt er een collectieve procuratie verleend aan:
1. Antonius Hubertus Maria Kessels, Parallelweg 24, Eindhoven. geb Eindhoven 26-2-1895.
2. Nicolaas Johannes Jacobus van Hussen, Keizersgracht 18, Eindhoven. geb Eindhoven 8-4-1900.
3. Henricus Wilhelmus Jansen. Willemstraat 48,Eindhoven, geb 'S Bosch 24-4-1878.

14-12-1926 verhuisd J.B.A. naar Ulvenhoutselaan 2 in Ginneken.
Op 6-2-1930 treden Jan Baptist Arnaud Kessels en Petrus Johannes van Hussen terug als directeur.
De zonen A.H.M. Kessels en N.J.J. van Hussen treden op 6-2-1930 terug als procuratiehouder.
Op 12-12-1929 passeert de oprichtingsakte van de: N.V. Abonné v/h Kessels en van Hussen voor notaris J.H.L. Stassen in Oirschot.
Oprichters: A.H.M. Kessels en N.J.J. van Hussen


Briefhoofd Kessels &  van Hussen sigarenfabriek 1927

Dossier 6777 Ingeschreven op 6-2-1930 N.V. Abonné vh Kessels & van Hussen.
Directie:
Antonius Hubertus Maria Kessels, Parallelweg 25, Eindhoven. geb Eindhoven 26-2-1895.
Nicolaas Johannes Jacobus van Hussen, Elzentlaan 44, Eindhoven. geb Woensel 8-4-1900.
Procuratie:
Petrus Johannes van Hussen, Keizersgracht 8, Eindhoven geb 1-8-1860 Dreumel.
Henricus Wilhelmus Jansen, Eksterlaan 5, Eindhoven geb 24-4-1878 Den Bosch.

28-12-1930 overleden P.J. van Hussen.
14-4-1931 A.H.M. Kessels naar Paradijslaan 30.
24-10-1933 A.H.M. Kessels naar Fazantlaan 8.
25-3-1935 A.H.M. Kessels naar Dommelstraat 25.
23-10-1936 uittreding A.H.M. Kessels.

(Het Liquidatiebesluit van 1941 maakte het mogelijk vrijstelling of vermindering van belasting te verkrijgen indien een naamloze vennootschap tot liquidatie overging en zich omzette in een commanditaire vennootschap.)

3-12-1941 liquidatie van de N.V. en omzetting in Naamloze Vennootschap onder firma m.i.v 1-1-1942.
Op 18-10-1943 wordt de firma voortgezet door N.J.J. van Hussen.


Sigarenfabriek Abonné van H.J.C. van Luijt