Verhoeven en Denkers

SigarenHet groene gedeelte is de oorspronkelijke fabriek van J.J. Verhoeven uit de Zandstraat.
oprichting-verhoeven-denkers
Op 30 Januari 1920 wordt de vennootschap Verhoeven & Denkers te Gestel opgericht door Josephus Johannes Verhoeven en David Cornelis Denkers beiden Sigarenfabrikant te Eindhoven. (De notaris was attent op de annexatie!) Ze gebruiken op dat moment de naam: "Verdenza" nog niet.
Verhoeven brengt het op dat moment nog onbelaste fabriek en erf aan de Zandstraat in. Hypotheek-gestel-Verhoeven-Denkers
Op 1 april 1920 wordt door Verhoeven en Denkers hypotheek gegeven aan de Zuid Nederlandsche Handelsbank te Tilburg, voor zesduizend gulden, ter versterking van het handelskapitaal. Het ongenummerde gebouw aan de Zandstraat in Gestel staat dan al bekend als "de fabriek van Denkers"
Pas op 10 juni 1920 deponeerden Verhoeven en Denkers het merk VERDENZA (VERhoeven DENkers ZAndstraat).
Op 24 augustus 1920 blijkt de liefde al weer bekoeld bij akte 652 van Notaris Dericks wordt de firma weer ontbonden. Alle activa, met uitzondering van het vastgoed, worden onder overname van al het passief, toebedeeld aan Denkers. Verder zal een balans worden opgemaakt om het aandeel van Verhoeven in de bezittingen te berekenen.
De fabriek zal worden verkocht de opbrengst is voor Verhoeven en voor de gedeeltelijk afbetaling van de schuld van Denkers. Denkers mag de fabriek nog 3 maanden na de toeslag blijven gebruiken.

Advertenties van de ontbinding en van de verkoop uit de Meijerijsche Courant van 28-8-1920.
Advertenties van de ontbinding en van de verkoop
Bij de ontbinding van de vennootschap in augustus 1920 en de verkoop van de fabriek in september 1920 was nog geen nieuwe straatnaam bekend.
Eind 1920 Verdenza-Zandstraat-Gestelsestraat

Eind 1920 werd de Zandstraat Gestelsestraat en kreeg de fabriek gebouwnummer 2. Voordien hadden fabrieken geen huisnummer.

Na de ontbinding gaat D.C. Denkers alleen verder.