Romulus sigarenfabriek

SigarenLinks de fabriek aan de Kruisstraat. Het linkerdeel was een raam smaller en een verdieping lager. Rechts de fabriek Broekstraat Bergeijk.
"De Doornboom" was de naam van huis waarin de stalhouderij van Vlijmincx-de Vocht gevestigd was.
Bak kocht het stuk grond van Vlijmincx-de Vocht.
1758 KvK N.V. Romulus Sigarenfabrieken ingschreven 29-9-1920 Staatscourant 30-7-1920
Kerkweg Woensel ongenummerd. (Is miv 1-1-1921 Kruistraat 12 Eindhoven.)
Directeur: Leonardus Lemmens, Bergeijk 't Hof A166, Geb. 18-12-1873 Veldhoven.
Comm:     Martinus Bak, Waalre Dorp 153, Geb. 30-4-1879 Alkmaar.
Comm:     Ferdinand Petrus Leijten, Willemstraat 20 Eindhoven, Geb. 23-1-1861 Stratum.
op 27-2-1924 overlijdt F.P. leijten, de schoonvader van Leon Henri Pasteels.
4-7-1921 filiaalfabriek Broekstraat Bergeijk, L. Lemmens beheerder.
16-2-1925 Uittreding Comm Martinus Bak(-van Dijk).
16-2-1925 Uittreding dir L.Lemmens.
16-2-1925 Ontslag L.Lemmens als beheerder van het filiaal Bergeijk.
romulus-Page-eindhoven-blik

16-2-1925 Dir.: Martinus Bak Bolksheuvel 19 Waalre.
16-2-1925 Filiaal Bergeijk Martinus Bak.
16-2-1925 Comm: Leon Henri Pateels, Keizersgracht 16, Geb 1-6-1886 Leuven belg.
16-2-1925 Comm: Cornelis Adrianus Michael van Ierland, Reitschehoevenstraat 50 Tilburg,
Geb 8-5-1901 Tilburg.

16-2-1925 Comm: Johan Joseph Adolf van der Putt, Tramstraat 28 Eindhoven,
Geb Eindhoven 30-12-1891.

7-3-1925 uit Mr. J.J.A. van der Putt.
1-5-1927 Filiaal Bergeijk opgeheven.
Op 10-9-1928 treedt Leon Henri Pasteels weer uit. De broer van Martinus,Jan Herman Jozef Bak, Verdronkenoord D7 Alkmaar Geb 14-9-1898 in Alkmaar volgt dezelfde dag Leon Henri op als commisaris. Pasteels is drie en een half jaar betrokken geweest bij de N.V.
Op 9-8-1929 wordt de zaak verplaatst naar Aalst Akkerstraat 5 naam N.V. Romulus Aalst.
KvK 1758 NV Romulus Sigarenfabrieken, Akkerstraat 5, Aalst (Akkerstraat 5 werd op 1-8-1954 Akkerstraat 14)
romulus-centraal-aalst-eindhoven
M. Bak verhuisd op dezelfde dag naar Alkmaar Verdronkenoord 7.
Op 5-6-1930 statutenwijziging staatcourant nr 108 N.V. Romulus te Aalst wordt N.V. voorheen J.J. Bak te Alkmaar.
Bedrijf wordt Handel in Wol en Huiden Noorderkade 3 Alkmaar.

KvK 2115 6-12-1919 P. van Dijk sigarenfabriek "Marokko" Kerkeind C19 ingeschr. 1921.
17-1-1939 Nieuwe inschrijving: Romulus Sigarenfabriek Fa. van Dijk Akkerstraat 8 (20) Aalst.
6-2-1939 Naamswijziging: Romulus Sigarenfabriek Fa. van Dijk in Romulus Sigarenfabriek Fa. P.van Dijk Petrus van Dijk en zijn zonen, zijn achterneven van Maria Bak-van Dijk.
23-3- 1943 Zaakadres naar Akkerstraat 9 (wordt op 1-8-1954 Akkerstraat 22)
Bilkseminslag en brand fabrieksgebouw Kruisstraat, sigarenkistjes en carosseriebedrijf. Periodiek Oost-Brabant 30/5/1956.
brand fabrieksgebouw Kruisstraat, sigarenkistjes en carosseriebedrijf
Fabrieksgebouw Kruisstraat, sigarenkistjes en carosseriebedrijf
Onder het puntdakje een ijzeren trapje waarover BW van Rooij de brand ontvluchte.

De fabriek stond tussen de Broekseweg en de Kruisstraat en grensde aab de speelplaats van de Thomas van Aquino Mulo van de Pastoor Petersstraat.
Deze bolbliksem heb ik, vanuit het klaslokaal op de eerste verdieping ook zien rollen/vliegen. Na de inslag brak er een brand uit en volgden er verschillende knallen.
Fabriek Romulus naast de speelplaats van de Thomas van Aquino Mulo
Fabriek Romulus naast de speelplaats van de Thomas van Aquino Mulo

In latere tijd meerdere gebruikers
Snep en van Piere Drukkerij Fa. Snep & van Piere, Electrische Handelsdrukkerij, uitgever Eindhovensch Sportblad (1934)
Smits Wilhelmus H (in de garage van Snep, achter het huis)
Smits Antonius P (garage Snep en van Piere)
sectie K249/756 6141
Bestemming: Drukkerij Sigarenfabriek, Teekenatelier
Eigenaar: NV Drukkerij en Binderij Snep en van Piere, Kruisstraat 12 Eindhoven
Gebruik:
6 vertrekken voor Drukkerij,
2 vertrekken voor sig. kistenfabriek,
1 vertrek voor Teekenatelier,
(gesloopt in aug. 1959)

Snep, Biggelaar, Groentewinkel, Ijssalon en Musis Sacrum
Snep, Biggelaar, Groentewinkel, IJssalon en Musis Sacrum.
De Sigarenfabriek stond achter deze winkel-woonhuizen.
Motor Rijwielhandel van de Biggelaar had zijn werkplaats aan de overkant naast Hotel de Kroon.

Nieuw nr. 12a
Garage “Ventax”
K249 6141 Bestemming: Sigarenkistenfabriek – Teekenatelier
Huurder: Sigarenkistenfabriek BW van Rooij Ehv. Lijmbeekstraat 328 & M. van Rooij Ehv. Kempenschebaan 32,
Teekenatelier: Giskes
Eig: MHA van Bergen Ehv. Havenstraat 11 / PH van der Sommen Aalsterweg 211 Ehv.
Gebruik: 3 vertrekken voor Sigarenkistenfabriek
1 vertrek voor Teekenatelier

KvK 11297 Sigarenkistenfabriek DE LUX, Kruisstraat 12, Eindhoven Datum opheffing: 5 juni 1958
KvK 2115 Romulus Sigarenfabriek Fa P van Dijk, Akkerstraat 22, Waalre
Datum opheffing: 4 september 1970
Foto reportage Romulus fabriek.