Prinzen en Keunen

Sigaren


Vennootschap onder Firma Prinzen en Keunen opgericht Juli 1903.
De fabriek aan de Korte Havenstraat 2 wordt in 1904 gebouwd.
In januari 1911 wordt de inventaris te koop aangeboden en de vennootschap ontbonden.
Franz Prinzen gaat alleen verder. In 1917 verkoopt hij de fabriek aan de Stratumse Bleek aan Karel I.
Briefhoofd 1913
Briefhoofd 1913 met stempel "Franz Prinzen voorheen"

Prinzen&Keunen
De foto's van de leden van het gilde St.Sebastiaan komen uit de beeldbank van het Rhc-e.
De teksten bij de foto's zijn van het RHC-e.


Wijnandus Franciscus [Frans] Prinzen [geb. Helmond 14.12.1879, overl. 1969], inspecteur levensverzekeringen (in 1922 aan de Vestdijk 24), lid gilde St.Sebastiaan 1912-1969; gehuwd met Marie A.L.van der Weijden. Sigarenfabrikant (1903-1917).
(Alleen bij St.Sebastiaan heet hij F.W. Prinsen)

Johannes Josephus [Jan] Keunen [geb. Eindhoven 29-3-1878, overl. 7-3-1946],
sigarenfabrikant met Fr.Prinsen (1903-1911), lederfabrikant Gebr. Keunen NV (1916-1946), lid gilde St.Sebastiaan (1918-1946)

Vriendschap was zeker in de vroegmoderne tijd een belangrijk middel om de banden binnen een gemeenschap te verstevigen. Tegelijkertijd plaatsten de schuttersgilden zich door hun specifieke taken en omgang met de overheden vaak ook boven die gemeenschap. Een goed voorbeeld hiervan is het Ridderlijke gilde van Sint-Sebastiaan uit Eindhoven. Het gilde is van oorsprong een hoge status gilde. Moest je al over een zekere status beschikken om lid te kunnen worden, afhankelijk van familienaam, huwelijkspartner of beroep, het lidmaatschap zelf verschafte ook status, zowel binnen als buiten het gilde. Het lid worden van Sint-Sebastiaan benadrukte de hogere positie van de leden in de samenleving. Met beroepen als schepen, advocaat, dokter of zelfs burgemeester behoorden de meeste leden tot de aanzienlijken, de betere stand. Anders dan bij veel dorpsgilden, zoals in Oudenbosch waar men door het lidmaatschap vooral verbonden werd met de plaatselijke gemeenschap, plaatste men zich bij Sint-Sebastiaan boven die gemeenschap, maar vertegenwoordigden de leden gelijkertijd een belangrijk deel daarvan. De leden die niet door status of beroep maar door familienaam tot het gilde toegelaten waren, liftten mee op dit succes. Het andere gilde in Eindhoven, Sint-Catharina, was een middenstandsgilde, waarmee ook weer een belangrijke groep Eindhovenaren vertegenwoordigd werd. Schuttersgilden vertegenwoordigen dus de gemeenschap, of in ieder geval een deel ervan. De identiteit van de schuttersgilden is dus nauw verbonden met de identiteit van de gemeenschap waarin men opereerde. Het contact met de overheden en representatie van de gemeenschap zijn traditionele taken van het gilde, maar zijn ook het gevolg van de broederlijke banden, het netwerk dat men aan het gilde ontleent en tradities die men koestert.
Bron: Gilde St Barabara - St Sebastiaan


De familie Keunen was in de tweede helft van de negentiende eeuw een van de meest vermogende en invloedrijke families in Eindhoven. De familie bezat een leerlooierij in de binnenstad (Stratumseind), een luciferfabriek (Bergstraat), een apotheek (Stratumsedijk), een wasblekerij in Aalst en daarnaast vele panden in de stad.
(AUTEUR/DATUM Ronald Goossens, 22-08-2003(Rhc-e.))
Ook in Stratum de bierbrouwerij van de familie, en niet te vergeten de zeepfabriek en zeepziederij van de gebr. Keunen in de vlak bij de looierij gelegen Molenstraat.

Jan Keunen was al eerder samen met zijn broer sigarenfabriekant. Sigarenfabriek Gebr Keunen Eindhoven deponeert op 2-12-1899 het merk 'Gebr. K. E. -Wettig gedeponeerd'

Alle merken komen uit de databank van 'Stichting Nederlandse Tabakshistorie'.

Merken Prinzen & Keunen:
18245 Paljas 26-2-1904
Senadores
Aneta
Marokkaantjes 18-11-1907 Marokkaantjes 18-11-1907
23965 Onze vloot 2-9-1908
Onze vloot

Onze vloot.


Hinderwetvergunning Prinzen-en-Keunen 1904 en Karel I 1919.
Hinderwetvergunning
In 1919 breidt Karel I de in 1917 gekochte fabriek al uit.

Wijnandus Franciscus (Frans) Prinzen is geboren op 14-12-1879 om 22:30 in Helmond [bron: BS Helmond Deel 15 Jaar 1879 Akte 259], zoon van Hubertus Antonius Prinzen en Maria Francisca Josephina Bots.

Wijnandus is overleden in 1969, 89 of 90 jaar oud.

Adressen:
vanaf 1910 Parkstraat 1 (Nu Raiffeisenstraat) [bron: adresboek]
van 1917 tot 1921 Dijk 23, Eindhoven (werd in 1921 Vestdijk 24.) [bron: adresboek]
van 1921 tot 1935 Vestdijk 24 (In 1935 werd het huis verbouwd tot 2 woonhuizen en ging het gezin op nr 26 wonen.) [bron: adresboek]
Beroepen:
van 1903 tot 1917 SIGARENFABRIKANT
van 1903 tot 1969 Fabrikant (BS Helmond Deel 23 Jaar 1903 Akte 79)
1917 Iinspecteur levensverzekeringen.
Wijnandus trouwde, 23 jaar oud, op 25-08-1903 [bron: BS Helmond Deel 23 Jaar 1903 Akte 79] met Maria Allegonda Louisa van der Weijden, 22 of 23 jaar oud.

Johannes Josephus (Jan) Keunen is geboren op 29-03-1878 om 10:30 in Eindhoven [bron: BS Eindhoven Deel 9 Jaar 1878 Akte 38],
zoon van Henricus Johannes Bernardus Keunen en Maria Elisabeth Leen.
Jan is overleden op 07-03-1946 om 02:15 in Eindhoven, 67 jaar oud [bron: BS Eindhoven Deel 47z1 Jaar 1946 Akte 282]. Adres: tot 09-03-1909 Beek (L)
Beroepen:
van 1899 tot 1903 SIGARENFABRIKANT (Sigarenfabriek Gebr Keunen Eindhoven
van 1903 tot 1911 SIGARENFABRIKANT (Directeur/eigenaar van sigarenfabriek Prinzen & Keunen.
van 1916 tot 07-03-1946 Lederfabrikant

oprichting vergunning sigarenfabriek met drogerij Emmasingel D 906, eigenaar perceel van Winter de Sebastiaan G.B. Persoonsnaam Keunen Jan J Hzn Plaatsnaam Eindhoven Datering 29/11/1902 Periodiek Meierijsche Courant