N.V. Natcheza sigarenfabrieken

Sigaren


Natcheza had drie adressen: 1923-1925 Best.
1925-1930 Eindhoven.
1930-1933 Tilburg.

De indianen, eerste rij, drukker GZE (Gestel en Zonen Eindhven)
tweede rij ?
derde rij P. van der Sanden liet zijn Sandies bandjes drukken bij GZE en VDE (Vrijdag Drukkerij Eindhoven) of (Verenigde Drukkerijen Eindhoven).
Vierde rij de voorloper van VDE, SV 1655 opgericht in 1905 door Chris Schäfer en Louis Vrijdag en gesplitst in 1931.


Deze afbeelding komt uit een vergeeld krantenartikel over sigarenfabriek Duc George uit Zeelst. Met filialen in Eindhoven, Bladel en Beek(l). Ten tijde van de overname door Duc George
In 1930 zou de fabriek gekocht zijn door "NV Duc George" die er een productie-eenheid voor 200 werklieden in plaatste. Met een chef en twee meesterknechts, een voor de sigarenmakerij en een voor de pakkerij. De tabak voor alle filialen wordt in Zeelst bereid.

Gelijktijdig de vestigingsplaats van: Sigarenfab "Futura" Fa. vd Meeren en Sanders.
Opgericht 1-9-1920 inschr. KvK 25-5-1921.

De tekenaar van onderstaand plaatje, Martin Op den Buijs, weet op pagina 180 van zijn "Stadgenoten" (ondertitel Groot Woensels Memoriaal) nog te melden op 5 november 1960 het gebouw in brand is gevlogen. Het was toen in gebruik als magazijn van de sigarenfabriek Abonné van Mathieu van Luyt.


Dit gebouw op Derp was tijdens de Hollandse overheersing een schuilkerk, pas ver na 1800 werd het als fabriek in gebruik genomen. vanaf 1923 als sigarenfabriek.


Rechts Woenselsestraat 333 in 1939 Natcheza bestond toen al niet meer.

Dossier 4166 Natcheza Sigarenfabr. Best. Inschr 1-5-1923 gevestigd Straat Sectie E Nr. 2616 , 2338 & 2149 Woensel.
Opgericht door:
Hermanus Odulphus Johannes van Gemert, Wijk D52 a Best, geb Best 4-6-1886.
Sigarenfabrikant te Best.
Henricus Lodewijk Franciscus van Gemert, Stationstraat C172 Best, geb 12-1-1882.
Procuratiehouder: Athanasius Andreas van Gestel. Boschdijk 89 Eindhoven, geb 24-2-1901.
15-3-1925 uittreden H.L.F. en H.O.J. van Gemert en ontslag A.A. van Gestel.
15-3-1925 in liquidatie.
Datum opheffing 10 december 1925
Opgevolgd door

NV Natcheza Sigarenfabriek
NV Natcheza Sigarenfabriek, Woenselschestraat 87 (wordt 333), Eindhoven
(Staatscourant nr 106 dd 4-6-1925.)
Directie:
Hermanus Odulphus Johannes van Gemert, Wijk D52 Best, geb Best 4-6-1886. sigarenfabrikant.
Johannes Godefridus Antonius van der Meeren Kapelstraat 429 Veldhoven geb. Veldhoven 22-3-1895 sigarenfabrikant. 18-6-1926 Boschdijk 86 Eindhoven.
Per 2-2-1927 werd procuratie verleend aan Arnoldus Joannes Cornelis van Doorenmalen. Adres Veldhoven nr 153. Geboren te Veldhoven 5-4-1903.
Op 15-12-1927 neemt J.G.A. van der Meeren ontslag.
Van jan 1928 tot 28-1-1929 heeft de N.V een filiaal op Nieuwendijk 78, Amsterdam genaamd "de Beurs".
Op 19-11-1928 een jaar na zijn terugtreding wordt J.G.A. van der Meeren weer directeur.
Even eens op 19-11-1928 wordt A.J.C. van Doorenmalen ontslagen als procuratiehouder. Hij wordt op 3-1-1929 opgevolgd door procuratiehoudster Josephina Maria de Vries geboren te Veldhoven op 12-1-1906.

Op 10-3-1930 wordt de NV uitgeschreven in Eindhoven ze blijkt verplaatst naar Alleenhoudersstraat 107 in Tilburg.
J.G.A. van der Meeren en Mej. de Vries zijn op dezelfde datum uitgeschreven als directeur respectievelijk procuratiehoudster.

Alleenhouderstraat 107
Bouwtekening van: FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA Alleenhouderstraat 107.

Het pand werd in 1914 gebouwd voor sigarenfabriek Sala & Co. naar een ontwerp van architect Bouman. Naast sigarenfabriek Sala was in het pand ook sigarenfabriek Natcheza gehuisvest. Het gebouw stond tussen de Arke Noëstraat en de Noorwitsstraat. Op zondag 8 januari 1950 brandde het af.
Dossier 3231 kvk Tilburg; N.V. Natcheza Sigarenfabriek gevestigd te Eindhoven opgericht volgens staatscourant nr 106 op 4-6-1925.
Ingeschreven Handelsregister Tilburg op 4-3-1930 als Sigarenfabrikatie Alleenhouderstraat 107 Tilburg.
Oprichting bij notaris Dericks door:
Hermanus Odulphus Johannes van Gemert, Wijk D52 Best, geb Best 4-6-1886. Sigarenfabrikant te Best.
en candidaatnotaris Philippus M.J. Janssen als gemachtigde van: Johannes Godefridus Antonius van der Meeren sigarenfabrikant te Veldhoven.
Lang heeft de NV niet meer bestaan ze is op 27-6-1933 ambtshalve opgeheven


Het huidige pand Van Tuijl Vastgoed B.V. Woenselsestraat 333
Het huidige pand Van Tuijl Vastgoed B.V. Woenselsestraat 333

Latere gebruikers van Woenselsestraat 333:
Volgens KvK 2005 Eindh. Bezemindustr. Fa. Gebr's Aarts, Woenselsestraat 333.
Datum opheffing 8 maart 1949
Hinderwet verg 1942 borstelwaren- en bezemfabriek
-------------------------------
KvK 12459 Geboers en Co., Woenselsestraat 333.
Datum opheffing 4 september 1952
Hinderwet verg 1945 borstelwaren- en bezemfabriek
-------------------------------
KvK 37258 BV Goederenhandel v/h A.C. Korpershoek, Woenselsestraat 333.
Datum opheffing 1 maart 1977
-------------------------------
KvK-inschrijfnummer: 17010265 0000
Sedert 14-04-1997. Van Tuijl Vastgoed B.V.
Telefoon: 040-2433902