Moosdijk-Moesdijk

Markthandel


Van de Moosdijk handel in sigaren en tabak via sigarenfabriek naar:
"Markthandel in sigaren en tabak J. van de Moesdijk" Vanaf 1917 wordt de naam Moosdijk of Moesdijk afwisselnd gebruikt, pas vanaf 1946 uitsluitend Moesdijk. Adresboeken van Eindhoven.
1917 H. van de Moesdijk sigarenmaker, Kerkstraat 155.
1922 H. van de Moesdijk sigarenmaker, Kruisstraat 43
1934 H. van de Moesdijk sigarenfabrikant, Kruisstraat 43
1934 Sigarenfabriek H. van de MOOsdijk Kruisstraat 43
1970 J. van de Moesdijk Amaryllisstraat 20 (laatste adres van dossier 247.
1970 W. van de Moesdijk St. Goedelestraat 33 (dossier kvk 21505 OPZOEKEN)
1970 Fa. Gebr. v.d. Moesdijk Stratumseind 6 Eindhoven.

In de adresboeken steeds Moesdijk maar bij de oprichting in 1921 Moosdijk.
In 1920 woont H.Th van de Moesdijk, sigarenmaker op D392 in Stratum. Hermanus de Groot schrijft hierover:


Kamer van Koophandel dossier 247.

H. v.d. Moosdijk handel in sigaren en tabak.

(geschat oprichtingsjaar 1914)
Hendrikus van de Moosdijk, Kerkstraat 150 (Woensel) werd na 1920 Kruisstraat 42.
Geboren te Woensel 2-12-1885.

Op 15-11-1941 treedt Hendrikus uit en krijgt het bedrijf een nieuwe naam en nieuwe bestuurders:
Bedrijfsnaam: Gebr van de Moosdijk Sigarenfabriek. Kruisstraat 43a.

Wilhelmus van de Moosdijk Johannes van de Moosdijk
Kruisstraat 43a Thijmstraat 24
geboren
Woensel 2-9-1907 Woensel 29-7-1915


19-4-1945 Tijdelijk adres zaak Kalmoesstraat 7
4-1-1946 Zaaknaam wordt Gebr. van de Moesdijk, familienaam van de Moesdijk.
Woonadres van W. van de Moesdijk en het zaakadres worden Lambertusstraat 5
4-1-1946 Nieuwe vennoot Adrianus van de Moesdijk wilgenroosstraat 7. Geb. Eindhoven 21-1-1923.
3-7-1948 W. van de Moesdijk naar Thijmstraat 12 Zaak naar Stratumseind 6, naast de pastorie van de St. Catharinakerk in de oude fabriek van 'van den Bichelaer & cie.'

Parallelweg 23 en 27.
Parallelweg 23 en 27
6-1-1954 Zaak naar Parallelweg 27 de sigarenfabriek waarin een hele rij fabrieken gezeten heeft.
Zoals Meijer, Franciscus Xaverius, Keraco en Henri Rodriguez.
4-5-1956 Zaak naar Broekseweg 12.

1-6-1958 sigarenfabriek opgeheven wegens uittreden van de drie vennoten.
1-6-1956 J. van de Moesdijk zet de zaak voort als: "Markthandel in sigaren en tabak J. van de Moesdijk"
J van de Moesdijk overl 3-1-1973

Kruisstraat 42 Blauwwit, Lichtstad
Onder nr 63709 wordt op 29 September 1932 het merk BLAUW-WITJES EINDHOVEN gedeponeerd door Sigarenfabriek "Blauw-Wit" uit Eindhoven indiener Hendricus van de Moosdijk.
Vergelijkbaar maar nog niet gevonden:
39693 23 december 1919 GROOT - EINDHOVEN (tekst) Sanders en van de Moosdijk Eindhoven
40041 7 februari 1920 ANNEXATIE (tekst) Sanders en Van den Moosdijk Eindhoven.