NV Sigarettenmaatschappij Caravellis Fréres

Sigaren


Merk gedeponeerd 24-12-1925
De lucht is lichtblauw; het landschap met Egyptische monumenten blauw en beige; het rasterwerk achter de Egyptische figuren donkerblauw; de figuren zelf dragen een wit kleed met rooden ceinture; de armen en beenen in vleesch-kleur; het hoofd van de linksche figuur is vervangen door een vogel, gedeeltelijk in rood en goud; de rechtsche figuur draagt een gouden mijter op het hoofd en heeft rood haar; het gedeelte tusschen de sphynx en de moskee is vleesch-kleurig; de ornamenten en omlijsting in rood en goud; de tekst gedeeltelijk in goud, rood en donkerblauw; het wapen in rood, goud, blauw, wit en vleeschkleur. Over het Egyptisch landschap staat, in opgaande richting, de handteekening der firma, in roode letters.

Volgens staatscourant nr 2283 opgericht op 10-10-1922,
De naamlooze vennootschap: sigarettenmaatschappij Caravellis Frères, te Eindhoven.
ten overstaan van notaris Johan Balthazar Aloisius Dericks door 1. Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot, industrieel, wonende te Eindhoven en
2. Adriaan van den Berk, procuratiehouder, wonende te Eindhoven, als lasthebber van de heeren Adolf Antoine Louis Marie Mignot en mr. Eugène Adolf Jeanette Marie Mignot, beiden industrieel, wonende te Brussel.


Ingeschreven onder nr 3820 10-1-1923 door;
Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot Directeur, Parklaan 13 (in 1920 is in 1921) Parklaan 95 directeur.
En Uncle Adrian Paul Mignot Commissaris Parkstraat 7.

OP 3 november overlijdt Adrian Paul Mignot in Amsterdam. Hij wordt door R. Mignot in november uitgeschreven bij de KvK die dit op 24-1-1924 verwerkt.
Eveneens op 24-1-1924 wordt in het dossier de aantekening geplaatst dat,
Adolf Antoine Louis Marie Mignot geboren stationsplein te Woensel 6-4-1871 wonende Avenue de Tervuren 443 Brussel en
mr. Eugène Adolf Jeanette Marie Mignot geboren stationsplein Eindhoven 24-8-1880 wonende Avenue Loise Lepoutre 54 Brussel,
respectievelijk commissaris en bestuurder zijn.
Op 26-8-1931 treedt de bestuurder Eugène Adolf Jeanette Marie Mignot uit.

Op 19-5-1933 wordt het bijkantoor Heerengracht 335 te Amsterdam met Filiaalmanagers Alexander Mélanides en
Effendi Frères St. Ame gevestigd, en op 3-2-1937 weer opgeheven.


kantoor caravellis Heerengracht 335
Te vinden op: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Herengracht_335.JPG
(Opmerkelijk, deze Frères is werkelijk aangemeld in het Kvk Dossier nr 3820.)

Per 2 october 1937 treedt commissaris Adolf Antoine Louis Marie Mignot uit.

Op 1-9-1955 geeft Frank Mignot (7-10-1910) die als directeur optreedt door, dat op 20-1-1953 Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot wegens overlijden is uitgetreden.
De aantekening dat Frank Mignot per 1-7-1934 als directeur aangetreden zou zijn ontbreekt in het dossier dat op 24-11-1955 gesloten wordt.

Caravellis-hooizolder
Caravellis-hooizolder. De linkse man, (van het tweetal rechts op de foto) met de grote tekening in de hand, de eigenaar M. van de Rijt.

Van de neonreclame "Even tijd voor een Caravellis" worden 12 exemplaren besteld. Een daarvan stak hoog boven de huizen uit aan de Demer


Index Mignot & de Block