Mignot & Co Sint-Niklaas

Sigaren


Begonnen als vestiging van Mignot & de Block in Sint-Niklaas in februari 1938 verzelfstandigd als Mignot & Co.
De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Gebouw, Tabaksfabriek "Mignot & de Block" (ID: 15170)
Regentiestraat 42-44
Voormalig tabaksfabriek "Mignot & de Block",
in XXb* (tussen 1925 en 1950) ondergebracht in de voormalige ververij en weverij "Van Den Heuvel" uit XIXc (1850-1875).
Bakstenen gebouw met gecementeerde voorgevel van negen traveeŽn en vier bouwlagen onder zaagdak (nok parallel met de straat).

Twee onderste bouwlagen uit XIXc (1850-1875) met getoogde vensters, deur en centrale poort, eertijds gevat in geriemde omlijstingen. Twee bovenste bouwlagen volgens archiefstukken van 1928 naar ontwerp van architect A. D'Hooge. Behouden travee indeling met markerende pilasters aan weerszijden van de poort- en de zijtravee. Rechthoekige vensters met houten ramen met kleine roedenverdeling. Geveleinde met vlakke fries waarin firmanaam en houten kroonlijst op klossen. Achterliggend fabrieksgebouw onder zeven zaagdaken.

Interieur vroeger ingedeeld in: wachtkamer, spreekplaats, bureel, magazijn, kistenpakhuis, drogerij, kleedkamer, kerverij, vochtkamer, blikbewerking, ringerij, plakkerij, droogmagazijn, kistenmakerij.

S.A. St.-N., Modern Archief 3719/5518, 4533.
Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiŽ, Architectuur,
Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas,
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
* indien geen jaartal bekend dan wordt de beteeffende kwart eeuw benaderd met Romijnse cijfers en een volgletter.
sigarenblik Mignot & Co


Index Mignot & de Block