Jan en Willem Smulders

Sigaren
EiBJan en Willem Smulders

De sigarenfabriek van Johannes Smulders komt in de gemeentestatistiek van Woensel als industrie voor in 1877 1882 en 1884.
in 1877 met 23 werkenden, 8 mannen 3 vrouwen en 3 kinderen.
in 1882 8 mannen geen vrouwen en geen kinderen,
in 1884 alleen nog 8 mannen.
Daarvoor en daarna voldoet de fabriek niet aan de definitie en valt onder de ambachten.

In 1876 noemen Jan en Willems Smulders zich sigarenfabriekanten en kopen de oude schuilkerk op Esp in Woensel. (Esp is in die tijd het centrum van Woensel met kerk en pastorie.)


Op het vrij gemaakte erf word in 1878 een sigarenfabriek gebouwd.
Sigarenfabriek en erf word in 1880 verkocht aan sigarenfabrikant Johannes Franciscus Cornelis van Schaik.