HTML>N.V. Exploitatie van Sigarenfabriek CUBANA

N.V. Exploitatie van Sigarenfabriek CUBANA

Sigaren


Buiten dit sigarenkistje, de dosiers van de KvK, de fabriek aan de Voorterweg, de vermelding in de tabaksalmanak, de aantekening in de autobiografie van Hermanus, de gedeponeerde merken en de bouwverguningen is er van de sigarenfabriek weinig of niets bekend.


De foto's van dit sigarenkistje staan op Eindhoven-in-Beeld.nl


sigarenfabriek de Groot &  Co

as Buiten gevonden op RHC-e Pas Buiten gevonden op RHC-e

Op 15-6-1921 wordt de firma Sigarenfabriek de Groot & Co, Geldropseweg 157, ingeschreven bij de kvk onder dossier 1351.
Bij de inschrijving wordt als startdatum 1-8-1919 opgegeven.

De firmanten zijn Arnoldus de Groot (Stratum 6-10-1891) Geldropseweg 157,
Hermanus de Groot (Stratum 17-7-1889) St. Jorisstraat 1.
Op 1-1-1924 zit de fabriek in een ongenummerd pand aan de St. Jorisstraat. Hermanus verhuist per 29-4-1924 naar Voorterweg 27-C(211), de sigarenfabriek naar Voorterweg 27-A(205 en 207. 207 bestaat volgens de overnummeringlijst van 1937 niet).
Op 4-5-1926 wordt de N.V. Explotatie van Sigarenfabrieken "Cubana" opgericht, op Voorterweg 27-B(209). Arnoldus de Groot directeur, medeoprichters zijn Hermanus de Groot, Petrus Jacobs (Tongelre 13-2-1890) Tongelresestraat 276-A en Salomon van Dam.

Het merk Querido.

Hermanus wordt op 2-7-1927 Adjunct directeur hij woont dan op Bosboomstraat 36. Volgens het adresboek van 1934 is hij tevens winkelier en postagent. Hij treedt uit op 5-1-1929.
Op 20-10-1931 wordt een adreswijzing van Nol en van de fabriek in het dossier aangetekend, Woonadres: Zonneroosstraat 1 Zaakadres: Voorterweg 27 achter (waarschijnlijk is dat 27-B).
De eigenaar van dit kistje, was Petrus Jacobs (Sigarennmaker) van de Tongelresestraat 68.

Op 15-4-1933 stapt ook Arnoldus op en wordt Petrus Jacobs (Sigarennmaker) directeur het kantoor verhuist naar zijn woonhuis, Tongelresestraat 276-A (na de nummerwijziging van 1937 484). In 1934 staat in het adresboek de N.V. "Cubana" nog op Voorterweg 27b

Na zijn overlijden op 29-8-1941, geeft zijn weduwe Johanna Jacobs-Kuiten aan dat de fabriek per 1936 is opgeheven. (Er is dan ook geen dossier van de RBTT meer aangemaakt in 1940.)