Berkvens Sigarenfabrikant

Sigaren


Adriaan Berkvens geboren in de gemeente Woensel Eckart op 12-12-1828 en overleden op vijfenzestigjarige leeftijd op 8-1-1894 in Eindhoven, richt op 5-6-1866 een sigarenfabriek op aan het Stratumseind (Plekhoek). Op 23 juni 1886 krijgt hij vergunning de fabriek uit te breiden met een sigarendrogerij. Het perceel is dan bekend als: wijk D nr 536 Kadastraal Sectie A 997.

In 1899 zetten de zonen A.H. Berkvens uit Eindhoven, F.H. Berkvens uit Eindhoven en H.H. Berkvens uit Tilburg de fabriek aan de Plekhoek kadastraal sectie C nrs 556 en 557 en het huis aan het Stratumseind sectie C nr 555 (recht tegenover de Molenstraat) te koop. (557 is een foutje het moet zijn 559, 557 is van Mathijs Jacobus de Haan, de huisschilder zijn vader, zijn broer en zijn zoon heten Caspar,)

Ze bouwen in 1899-1900 een sigarenfabriek met drogerij op de Willemstraat nummer D 1131 (In de adresboeken van 1910 en 1917 is het adres Willemstraat 25).

(Franciscus Hubertus Berkvens geb. 24-7-1864 Woensel overlijdt 19-8-1943 te Eindhoven.)
(Hendricus Hubertus Berkvens, (geb. 13-2-1862 Woensel overlijdt 02-02-1921 te Uden) rector der Brigittinessen.)KvK Dossier 1236.
Frans Berkvens Sigarenfabriek Willemstraat 25 vanaf 1873 Inschr 14-6-1921.
Eigenaar: Franciscus Berkvens Willemstraat 25 geboren in Woensel 24-7-1864.
Na de omnummering eind 1920 is het adres officieel Willemstraat 30.
Bedrijf opgeheven 1-4-1934.

Volgens de huizenlijsten (Marjo Spierings) is de bestemming van Willemstraat 30a, het langgerekte gebouw, Sigarenfabriek / Glasinstrumentenfabriek.
In het adresboek van 1934 staat de sigarenfabriek niet meer vermeld wel sigarenfabrikant F.H Berkvens.

Een zoon blijft in de tabaksverwerkende industrie: E.A.A. Berkvens, geb. 13-11-1909 Eindhoven. Hij is procuratiehouder van 12-02-1947 tot 03-11-1953 en vervolgens directeur tot 01-01-1964, van Crescent Cie., NV. tot Fabricage van Tabak & Sigaretten.

Als ik deze foto vergelijk met het briefhoofd, concludeer ik dat de tekening vrijwel natuurgetrouw is.
Het betreft het dubbelpand 28 en 30 en daaraan vast op 30a de sigarenfabriek. De maker van deze foto, Jan van der Meulen, woonde in het huis met de witte zijmuur op Willemstraat 28.

In de Tabaksvergunninghouders 1924, blad 163 staat op Willemstraat 30 naast Fr. Berkvens ook zijn zoon H.J.M.C. (= Henricus Joannes Cornelis Maria) Berkvens (Ehv 31-5-1897). In 1934 varensgezel en bij zijn overlijden in 1944 Hotelhouder.

Frans Berkvens heeft slechts een merk gedeponeerd: "FB - OPGERICHT 1873 - WETTIG GEDEPONEERD" op 13-11-1919. De afbeelding is een monogram.

In 1934 is Berkvens opgeheven.
Na de brand on 1935 in hun fabriek op de Fellenoord kwamen Leenders & Reijmen in de fabriek.